10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası Kutlanıyor

10.05.2023

Engelliler  İş ve Aş İstiyor;

     17 Nisan 1976 yılında kurulan Kıbrıs Türk Görmezler Derneği ile KKTC’de başlayan engelli hariketleri 47. Yılını doldurmuştur.

     13 Mayıs 1985 yılında kurulan Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu ile iş ve güçbirliği yapan Kıbrıs Türk Görmezler Derneği,Kıbrıs Türk Zihinsel Engelliler Derneği,Engelli Aileleri Dayanışma Derneği,Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği,Kıbrıs Türk Ortopedikler Derneği  ve Umut Otizm Dernekleri’nin engelli hariketleri de 38.yılını doldurmuştur.

KKTC’de yaşayan 6500 civarında engellinin topluma kazandırılmaları için hertürlü sosyal ve ekonomik çalışmaları ile ön plana çıkan dernekler bugüne kadar özverili etkin çalışmaları ile birçok başarılı işlere imza atmış bulunmaktadırlar.

     23 Kasım 1993 yılında büyük bir engelli hariketi ile yasallaştırmış olduğumuz engellileri koruma,rehabilite ve istihdam yasası ile bugüne kadar kamu ve özel sektörde toplamda 800 engelli kardeşimize istihdam iş olanağı sağladık.5000’in üzerinde engelli kardeşimize nakdi yardım alma olanağı sağladık.Fakat ne istihdamda,nede nakdi yardımlar konusunda istediğimiz noktaya halen gelemediğimizi üzülerek görmekteyiz.İnsanca yaşam kavgamızda halen daha çok gerilerde olduğumuzu, Avrupa standartlarının çok altında olduğumuzu üzülerek görmekteyiz. 660 engellimiz iş ve aş beklemektedir. 2006 yılından beri kamuda tek bir engellinin istihdam edilmemesi  bizi yönetenlerin acizliği ve ayıbı olduğunu görmekteyiz.

Nakdi yardımlar konusunda günün koşullarına göre sosyal devlet anlayışından uzak,engellilere reva görülen nakdi yardımlar günümüz koşullarına  göre yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

     Ulaşım,dolaşım ve erişimde KKTC olarak topyökün sınıfta kaldığımızı görmekteyiz.

     Özel Eğitim konusunda bugüne kadar özel eğitim yasasıyla ilgili tüzükleri  çıkaramamamız özel eğitim konusunda da ülke olarak sınıfta kaldığımızı görebiliyoruz.Kısacası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan engelli kardeşlerimiz bugüne kadar üvey evlat muamelesi gördüğünü yapılan icraatlarla görüyoruz.Bir engellinin sağlık kurumuna girip rapor alması bile büyük bir işgence olduğunu ve söz konusu raporların üç aya kadar zor çıktığını görüyoruz. 2014 yılında Lefkoşa sınırları içinde temeli atılan engelsiz yaşam evinin  8 yılda zor topuz tamamlanmasına rağmen henüz hizmete açılamaması  ve söz konusu bu projenin arzu edilen 48 yataklı projeden 32  yatağa düşürülmesi camiamızı son derece üzmüştür. Kamuoyuna saygı ile açıklanır.

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı

                                                                                                 Derviş YÜCETÜRK

Written By admin