KIBRIS TÜRK GÖRMEZLER DERNEĞİ’ NİN İKİ YILLIK 16. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI FAALİYET RAPORU

admin 26 Tem , 2019 0 comments Haberler

Kıbrıs Türk Görmezler Derneği’ nin 17.06.2017 Tarihinden 29.06.2019 Tarihine Kadar İKİ Yıllık 16. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI  Faaliyet Raporu;

 

Sayın Üyeler:

 • Kıbrıs Türk Görmezler Derneği kuruluş amaçları doğrultusunda, 43 yıldan beridir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ nde yaşayan görme engelli üyelerinin, her türlü refah ve mutluluğu için günümüze değin çok etkin, özverili hizmetler vermiştir, vermeye de devam edecektir.

 • Kıbrıs Türk Görmezler Derneğinin 17 Haziran 2017 tarihli 15. olağan genel kurul toplantısında, iki yıllık görev için seçilen yönetim kurulu organı üyeleri ile diğer yetkili organların üyeleri, bugüne kadar 24 aylık süre içerisinde dernek ve üyeleri yararına hizmeti hiç aksatmadan gece ve gündüz demeden, sizler ve hepimiz için büyük özverili çabalar sarf etmiştir.

 • Dernek Başkanı Derviş Yücetürk’ ün başkanlığında 7 kişilik yönetim kurulu ekibi büyük dayanışma göstererek, hizmet süreleri içerisinde 200 hayırlı karar üreterek sizlere faydalı olmaya çalışmışlardır. Yönetimimiz üye ayırımı yapmadan hepinize de eşit muamele yaparak, her türlü kısa ve uzun vadeli sosyal ve ekonomik sorunlarınıza çözüm getirmek için, canla başla uğraşmışlardır.

 • Kuruluşumuzun bugünkü konumu gerek yurt içinde gerekse uluslararasında, çok güçlü ve önemli bir pozisyonda bulunmaktadır.

 • Kuruluşumuzun büyük atılımlarıyla herkesin gıptayla baktığı, tam donanımlı kendi mülkü olan merkez kampüs binası bulunmaktadır. Bu merkez içerisinde sizlere olduğu kadar üyesi bulunduğumuz Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonunun, tüm üyelerine de tam mesai olarak hizmet veren ödenekli sekreteri, temizlik elemanı, part–time çalışan şoförü ile gönüllü hizmet veren görevlileri bulunmaktadır.

 • Derneğimiz Yücetürk başkanlığındaki ekiple iki yıllık faaliyet süresi içinde birçok önemli hizmetlere imza atmışlardır. Kampüs binasının yeniden elden geçirilerek üye ve konuklarına daha iyi hizmet vermesi için, binada genel bakım yapılmıştır. Rehabilitasyon merkezi binasında tadilat yapılarak banyo-tuvaletlerin her şeyi ile köklü yenilenmesi, mutfak dolaplarının yenilenmesi ve binanın komple boyanması yapılmıştır.

 • Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonuyla ortak projemiz olan ve halen Lefkoşa’da inşası sürmekte olan, 48 yataklı Engelsiz Yaşam Evi projesinin 2019 yılının sonlarına doğru hayat bulması için her türlü özverili çalışmalar devam etmektedir.

 • Büyük bir özveri ile inşa edilmiş olup, 3 Ekim 2005 tarihinde fiilen tüm bölümleriyle hizmete açılan 4 katlı Görmezler Eğitim Merkezi Kampus’ü içinde bulunan, Rauf Raif Denktaş Görme Engelliler Özel Eğitim Okuluna, eğitim kalitesinin artırılması için her türlü maddi ve manevi destek verilmiştir.

 • İdari kat bölümünün tam donanımla 5000 engelliye hizmet vermesi sağlanmıştır. Derneğimizin 1986 yılındaki ilk projesi olarak Dernek Genel Merkezi’ nin inşa edilip, hizmete açılmasından sonra, en büyük gururumuz olarak II. büyük projemiz Görmezler Eğitim Merkezi Kampüsünün büyük bir başarı ile hayata geçirilmesi, derneğimizin güven ve itibarını artırmıştır. Yönetimimiz büyük bir kararlılıkla III. dev projemiz olan, tam donanımlı merkezi bir göz hastanesi için çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürürken, siz saygıdeğer üyelerin sağlık, eğitim, istihdam, rehabilitasyon, sosyal güvenlik ve diğer güncel sorunlarıyla ilgili, insancıl amaçlı her türlü girişim ve çalışmalar, eksiksiz olarak günü gününe yerine getirilmiştir.

 • Engellileri Koruma Rehabilite ve İstihdam Yasa’ sı ile ilgili, çıkan her türlü problemin çözümü için Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu ile işbirliğine gidilmiş ve başta Cumhurbaşkanı olmak üzere, Meclis Başkanı, Başbakan, T.C. Büyükelçiliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Sağlık Bakanı, Milli Eğitim ve kültür Bakanı, K.T Barış Kuvvetleri Komutanı, K.T. Güvenlik Kuvvetleri Komutanı, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı ve Lefkoşa Türk Belediye Başkanı gibi daha birçok üst düzey yetkililerle çok etkin özverili görüşme ve çalışmalar yapılmıştır.

 • Engellileri Koruma Rehabilite ve İstihdam Yasa’ sı gereği istihdam çalışmalarımız Federasyon’ la işbirliği içinde, etkin bir şekilde bu dönemde de sürdürülmüştür.

 • 5.2015 tarihinde hizmet vermeye başlayan sesli ve kabartma kütüphanenin güçlendirilerek kitap kapasitesinin artırılması için birçok üniversite ile birlikte etkin çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

 • Yönetimimiz iki yıllık hizmet yelpazesi içinde dernek ve üyelerimizin ihtiyacı olan modern teknoloji ürünü araç ve gereçlerini demirbaş olarak sağlamıştır.

 • Görme Engelli kardeşlerimizin haklı sesini içte ve dışta daha etkin bir şekilde duyurabilmek için yerel basın kuruluşlarıyla sıcak diyaloğa girilerek birçok sözlü ve yazılı aydınlatıcı programların yayınlanması sağlanmıştır.

 • Yardımlar konusunda her dönemde olduğu gibi, son iki yıllık hizmet döneminde de sözlü ve yazılı başvuran ihtiyaçlı üyelerin imkanlar nispetinde tümüne de, ilaç, gözlük ve doktor katkıları cömertçe yapılırken Görme Engellilere özgü Türkçe konuşan kol saati, özel baston ve her türlü eğitim amaçlı araç ve gereçler bağış olarak verilmiştir.

 • Ayrıca tüm ihtiyaçlı engelli üyelerimize de çeşitli amaçlar doğrultusunda önemli miktarlarda acil sosyal yardım katkıları verilmiştir.

 • Gelir getirici faaliyetler konusunda Yönetimimiz büyük bir dayanışma göstererek birçok gelir getirici etkin faaliyetler tertiplemiştir. Tertiplenen faaliyetler arasında en önemlileri yılbaşı araba piyangoları, konser, halk bağışları ve üye aidatlarının toplanması gibi çalışmalar yer almıştır.

Siz saygıdeğer üyelerin bilgi ve onaylarına saygılarımızla arz olunur.

Kıbrıs Türk Görmezler Derneği

Yönetim Kurulu Adına  

Başkan

Derviş Yücetürk

Kıbrıs Türk Görmezler Derneği’nin 16. Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

admin 26 Tem , 2019 0 comments Haberler

 

*Kıbrıs Türk Görmezler Derneği’nin 16. Olağan genel kurul toplantısı 29.06.2019 tarihinde Lefkoşa Merkez Binasında büyük bir başarı ile Lefkoşa Merkez binasında gerçekleştirilmiştir.

Tüzük gereğince, 2 yılda bir yapılan olağan genel kurul toplantısı 16.sını Mehmet Ali Tatlıyay Eğitim ve Kültür salonunda yoğun bir üye katılımı ile gerçekleştirmiştir.Tüzük gereğince toplantıyı yönetecek divan başkanlığına Sn.Nuri Erbaş, yazmanlıklara ise Sn.Özer Koşucu ve Sn.Erkan Beyazbayram oy birliği ile getirilmiştir.Gündem sırasına göre faaliyet ve mali raporların oy birliği ile aklanmasından sonra idari organların seçimine geçilmiştir.

*Yeniden Dernek Başkanlığı’na oy birliği ile Sn.Derviş Yücetürk getirilmiştilirken,yönetim kurulu organı Asbaşkanlığı’na Sn. Raşit Kenan,Sekreterliğe Sn.Salih Özkan,Mali İşler Sorumluluğu’na Sn.Fikri Gürpınar,Halkla İlişkiler Sorumluluğuna Sn.Nuri Erbaş,Sosyal İşler Sorumluluğu’na Sn.Tolga bilinçli ve Basın Yayın Sorumluluğu’na Sn.İbrahim Koşucu getirilmiştir.

*Yönetim Kurulu Organı Yedek Üyeliklerine Sn.Erkan Beyazbayram ve Sn.Seyhan Genç oy birliği ile getirilmiştir.

*Denetim Kurulu Organı başkanlığına Sn.Kemal Kahvecioğlu,üyeliklere ise Sn.Mehmet Vargın ve Sn.Mehmet Geçit oy birliği ile getirilmiştir.Denetim Kurulu Organı yedek üyeliğine ise Sn.İbrahim Güder oy birliği ile getirilmiştir.

*Disiplin Kurulu Organı başkanlığına Sn.Zehra Yücetürk,üyeliklere ise,Sn.Özen Koşucu ve Müjgan Çengel oy birliği ile getirilmiştir.Disiplin Kurulu Organı yedek üyeliğine ise Sn.Leyla Kaya oy birliği ile getirilmiştir.

*Spor ve Sosyal İşler Komitesi başkanlığına Sn.Abdurrahman Acu,faal üyeliklerine ise,Sn.Murat Akbulut,Sn.Ali Öztunç,Sn.Gülşen Tekgöz,Sn.Alkan Maniler,Sn.Salih Toguç ve Sn.Fatih Sultan Gözütok oy birliği ile getirilmiştir.

 

Kamuoyuna saygı ile açıklanır                               

Kıbrıs Türk Görmezler Derneği Toplantı Divanı Başkanı

Sn.Nuri Erbaş