Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu 3 Aralık Dünya Engelliler ve Dayanışma Günü Münasebetiyle Mehmet Ali Tatlıyay Eğitim Kültür Salonunda Basın Toplantısı Gerçeleştirdi.

Engelliye iş ve aş temasıyla gerçekleştirilen basın toplantısında Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkan Derviş Yücetürk yapmış olduğu konuşmada, engellilerin eğitimi, istihdamı ile engelsiz yaşam evi konularında devletten ilgi ve destek taleplerini dile getirmiştir.

Federasyona üye Umut Otizm Dernek Başkanı Mustafa Özerdem, Kıbrıs Türk Zihinsel Engelliler Derneği ve Engelli Aileler Dayanışma Dernek Temsilcileri de engelliler ile ilgili 15 maddelik istem paketi açılımıyla sorunları aktardılar.

Kamuoyuna saygıyla açıklanır.

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan’ı Ünal Üstel’e 3 Aralık Dünya Engelliler ve Dayanışma Günü Münasebetiyle Ziyaret Gerçekleştirdi.

3 Aralık Dünya Engelliler ve Dayanışma Günü Münasebetiyle engellilerin genel, sosyal ve ekonomik sorunlarını içeren 15 maddelik istem paketi kendilerine aktarılmıştır.

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu 3 Aralık Dünya Engelliler Dayanışma Günü münasebetiyle Yönetim Kurulunun almış aldığı bir kararla aşağıda aynen belirtilen 15 maddelik istem paketini Devlet Ve Hükümet Yetkilileri’ne bir kez daha aktarmayı görev saymaktadır.

 1. Engellilerin genel sorunlarını çözecek engelliler dairesinin acilen kurulması.
 2. 18 Yaş Üstü Engelliler Rehabilitasyon Merkezleri ile yakında açılması planlanan Engelsiz Yaşam Evine devlet tarafından ihtiyaç duyulan personel alımı ile ilgili gerekli çalışmaların acilen tamamlanması ve gerekli yasaların yapılması.
 3. Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam Yasası altında mevcut olan Derecelendirme Tüzük’ü, İş koşulları ve Nakdi Yardımlar Tüzük’ü ile Hak ve Ödevler Tüzükleri’nin iyileştirilmesi.
 4. Özel Eğitim Yasası’nın çalıştırılabilmesi için gerekli tüzüklerin acilen yapılması.
 5. Engelli yurttaşlarımızın kamuya açık alanlarda ve kamuya yönelik hizmetlerden eşit şekilde yararlanmalarını engelleyen ulaşım, dolaşım ve erişim sorunlarına ivedi çözüm getirilmesi.
 6. 2006 yılından beri gerekçesiz olarak kamuya yapılmayan yüzde dörtlük engelli istihdamın acilen yapılması ve sağlık kurulu raporu nedeni ile istihdam edilemeyen engellilere de asgari ücret düzeyinde nakdi yardım sağlanması.
 7. Özel bakıma gereksinimleri olan Engellilerin ailelerinin maddi durumuna bakılmaksızın bakıcılarına asgari ücret düzeyinde maaş bağlanması.
 8. K.K.T.C. Meclisi’nden geçen B.M. Engelli Hakları Bildirgesi’nin acilen uygulanması için gerekli tüzüklerin ivedilikle çıkarılması.
 9. Yaşamlarını nakdi yardımla sürdüren engellilere elektrik, su ve telefon gibi muafiyetlerin acilen sağlanması.
 10. İlçe merkezlerinde bulunan özel eğitim okullarına ve/veya kaynak sınıflara ve/veya kaynaştırılmış eğitime devam eden engelli çocukların tamamının ulaşımlarını sağlayacak servislerin konulması ve servislerde bakıcı olması.
 11. Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu girişimleri ile Türkiye Kızılay’ından alınıp devlet eliyle hizmete açılan Girne Karakum’daki 18 yaş üstü Engelliler Rehabilitasyon Merkezi’nin yanında bulunan alana Engelli Dinlenme Tesisi yapılmasının sağlanması.
 12. Bakanlar Kurulu Kararı ile 1985 yılında Kıbrıs Türk Görmezler Derneği ile Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği’ne tahsis edilen merkez bina ve okul arsalarının bir an önce tapularının verilmesi.
 13. Kaynaştırılmış eğitime giden engelli çocukların gölge öğretmenliklerini yapacak olan kişilerin ödeneklerinin verilebilmesi için yasal düzenlemenin yapılması.
 14. Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonuna bağlı Kıbrıs Türk Zihinsel Engelliler Derneği Umut Otizm ve Engelli Aileleri Dayanışma Derneklerine yer veya bina tahsis edilmesi için acilen gereğinin yapılması.
 15. Engellilerin sorunlarını gerçek anlamda çözecek olan, engellileri koruma rehabilite ve istihdam yasası altında oluşturulan engelliler komitesinin koordinatör bakanlık; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde en az  ayda bir toplanmasının acilen sağlanması.

 

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı    

                 Derviş YÜCETÜRK

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi, Meclis Başkanı Zorlu Töre’ye 3 Aralık Dünya Engelliler ve Dayanışma Günü Münasebetiyle Ziyaret Gerçekleştirdi.

3 Aralık Dünya Engelliler ve Dayanışma Günü Münasebetiyle engellilerin genel, sosyal ve ekonomik sorunlarını içeren 15 maddelik istem paketi kendilerine aktarılmıştır.

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu 3 Aralık Dünya Engelliler Dayanışma Günü münasebetiyle Yönetim Kurulunun almış aldığı bir kararla aşağıda aynen belirtilen 15 maddelik istem paketini Devlet Ve Hükümet Yetkilileri’ne bir kez daha aktarmayı görev saymaktadır.

 1. Engellilerin genel sorunlarını çözecek engelliler dairesinin acilen kurulması.
 2. 18 Yaş Üstü Engelliler Rehabilitasyon Merkezleri ile yakında açılması planlanan Engelsiz Yaşam Evine devlet tarafından ihtiyaç duyulan personel alımı ile ilgili gerekli çalışmaların acilen tamamlanması ve gerekli yasaların yapılması.
 3. Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam Yasası altında mevcut olan Derecelendirme Tüzük’ü, İş koşulları ve Nakdi Yardımlar Tüzük’ü ile Hak ve Ödevler Tüzükleri’nin iyileştirilmesi.
 4. Özel Eğitim Yasası’nın çalıştırılabilmesi için gerekli tüzüklerin acilen yapılması.
 5. Engelli yurttaşlarımızın kamuya açık alanlarda ve kamuya yönelik hizmetlerden eşit şekilde yararlanmalarını engelleyen ulaşım, dolaşım ve erişim sorunlarına ivedi çözüm getirilmesi.
 6. 2006 yılından beri gerekçesiz olarak kamuya yapılmayan yüzde dörtlük engelli istihdamın acilen yapılması ve sağlık kurulu raporu nedeni ile istihdam edilemeyen engellilere de asgari ücret düzeyinde nakdi yardım sağlanması.
 7. Özel bakıma gereksinimleri olan Engellilerin ailelerinin maddi durumuna bakılmaksızın bakıcılarına asgari ücret düzeyinde maaş bağlanması.
 8. K.K.T.C. Meclisi’nden geçen B.M. Engelli Hakları Bildirgesi’nin acilen uygulanması için gerekli tüzüklerin ivedilikle çıkarılması.
 9. Yaşamlarını nakdi yardımla sürdüren engellilere elektrik, su ve telefon gibi muafiyetlerin acilen sağlanması.
 10. İlçe merkezlerinde bulunan özel eğitim okullarına ve/veya kaynak sınıflara ve/veya kaynaştırılmış eğitime devam eden engelli çocukların tamamının ulaşımlarını sağlayacak servislerin konulması ve servislerde bakıcı olması.
 11. Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu girişimleri ile Türkiye Kızılay’ından alınıp devlet eliyle hizmete açılan Girne Karakum’daki 18 yaş üstü Engelliler Rehabilitasyon Merkezi’nin yanında bulunan alana Engelli Dinlenme Tesisi yapılmasının sağlanması.
 12. Bakanlar Kurulu Kararı ile 1985 yılında Kıbrıs Türk Görmezler Derneği ile Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği’ne tahsis edilen merkez bina ve okul arsalarının bir an önce tapularının verilmesi.
 13. Kaynaştırılmış eğitime giden engelli çocukların gölge öğretmenliklerini yapacak olan kişilerin ödeneklerinin verilebilmesi için yasal düzenlemenin yapılması.
 14. Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonuna bağlı Kıbrıs Türk Zihinsel Engelliler Derneği Umut Otizm ve Engelli Aileleri Dayanışma Derneklerine yer veya bina tahsis edilmesi için acilen gereğinin yapılması.
 15. Engellilerin sorunlarını gerçek anlamda çözecek olan, engellileri koruma rehabilite ve istihdam yasası altında oluşturulan engelliler komitesinin koordinatör bakanlık; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde en az  ayda bir toplanmasının acilen sağlanması.

 

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı    

                 Derviş YÜCETÜRK

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhur Başkanı Ersin Tatar’ı 3 Aralık Dünya Engelliler ve Dayanışma Günü Münasebetiyle Ziyaret Gerçekleştirdi.

3 Aralık Dünya Engelliler ve Dayanışma Günü Münasebetiyle engellilerin genel, sosyal ve ekonomik sorunlarını içeren 15 maddelik istem paketi kendilerine aktarılmıştır.

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu 3 Aralık Dünya Engelliler Dayanışma Günü münasebetiyle Yönetim Kurulunun almış aldığı bir kararla aşağıda aynen belirtilen 15 maddelik istem paketini Devlet Ve Hükümet Yetkilileri’ne bir kez daha aktarmayı görev saymaktadır.

 1. Engellilerin genel sorunlarını çözecek engelliler dairesinin acilen kurulması.
 2. 18 Yaş Üstü Engelliler Rehabilitasyon Merkezleri ile yakında açılması planlanan Engelsiz Yaşam Evine devlet tarafından ihtiyaç duyulan personel alımı ile ilgili gerekli çalışmaların acilen tamamlanması ve gerekli yasaların yapılması.
 3. Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam Yasası altında mevcut olan Derecelendirme Tüzük’ü, İş koşulları ve Nakdi Yardımlar Tüzük’ü ile Hak ve Ödevler Tüzükleri’nin iyileştirilmesi.
 4. Özel Eğitim Yasası’nın çalıştırılabilmesi için gerekli tüzüklerin acilen yapılması.
 5. Engelli yurttaşlarımızın kamuya açık alanlarda ve kamuya yönelik hizmetlerden eşit şekilde yararlanmalarını engelleyen ulaşım, dolaşım ve erişim sorunlarına ivedi çözüm getirilmesi.
 6. 2006 yılından beri gerekçesiz olarak kamuya yapılmayan yüzde dörtlük engelli istihdamın acilen yapılması ve sağlık kurulu raporu nedeni ile istihdam edilemeyen engellilere de asgari ücret düzeyinde nakdi yardım sağlanması.
 7. Özel bakıma gereksinimleri olan Engellilerin ailelerinin maddi durumuna bakılmaksızın bakıcılarına asgari ücret düzeyinde maaş bağlanması.
 8. K.K.T.C. Meclisi’nden geçen B.M. Engelli Hakları Bildirgesi’nin acilen uygulanması için gerekli tüzüklerin ivedilikle çıkarılması.
 9. Yaşamlarını nakdi yardımla sürdüren engellilere elektrik, su ve telefon gibi muafiyetlerin acilen sağlanması.
 10. İlçe merkezlerinde bulunan özel eğitim okullarına ve/veya kaynak sınıflara ve/veya kaynaştırılmış eğitime devam eden engelli çocukların tamamının ulaşımlarını sağlayacak servislerin konulması ve servislerde bakıcı olması.
 11. Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu girişimleri ile Türkiye Kızılay’ından alınıp devlet eliyle hizmete açılan Girne Karakum’daki 18 yaş üstü Engelliler Rehabilitasyon Merkezi’nin yanında bulunan alana Engelli Dinlenme Tesisi yapılmasının sağlanması.
 12. Bakanlar Kurulu Kararı ile 1985 yılında Kıbrıs Türk Görmezler Derneği ile Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği’ne tahsis edilen merkez bina ve okul arsalarının bir an önce tapularının verilmesi.
 13. Kaynaştırılmış eğitime giden engelli çocukların gölge öğretmenliklerini yapacak olan kişilerin ödeneklerinin verilebilmesi için yasal düzenlemenin yapılması.
 14. Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonuna bağlı Kıbrıs Türk Zihinsel Engelliler Derneği Umut Otizm ve Engelli Aileleri Dayanışma Derneklerine yer veya bina tahsis edilmesi için acilen gereğinin yapılması.
 15. Engellilerin sorunlarını gerçek anlamda çözecek olan, engellileri koruma rehabilite ve istihdam yasası altında oluşturulan engelliler komitesinin koordinatör bakanlık; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde en az  ayda bir toplanmasının acilen sağlanması.

 

  Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı    

                 Derviş YÜCETÜRK

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk’ün Basın Bildirisi;

Engelliler İş ve Aş istiyor;
Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu ve Federasyon’a bağlı Kıbrıs Türk Görmezler Derneği, Kıbrıs Türk Zihinsel Engelliler Derneği, Engelli Aileler Dayanışma Derneği, Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği ve Umut Otizm Dernekleri olarak her yıl olduğu gibi bu yıl yine B.M’in kararı olan 3 Aralık Dünya Engelliler Dayanışma Günü’nü ülkemizde de kutlayacağız.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan 6.500 engellinin sesi olarak ülkemizde var olan çeşitli sorunları dile getirmek için her yıl olduğu gibi bu yıl da tüm Dünya ülkelerinde olduğu gibi Engellilerin Sosyal ve Ekonomik açısından var olan sorunlarını ilgili mercilere iletmeyi bir görev bileceğiz. Gün dolayısı ile Engellilerin genel sorunlarını içeren 15 maddelik istem paketimiz çerçevesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Dayanışma Günü’nde gerçekleştireceğimiz basın toplantısında sorunların detayı siz saygıdeğer basın yayın mensuplarına kamuoyu önünde açıklanacaktır.
• Engelli camiasını rahatsız eden en büyük sorunların başında gelen iş ve aş meselesi üzerinde gün dolayısı ile 2006 yılından beri kamuya tek bir engellinin istihdam edilememesinin sebepleri gelmiş geçmiş tüm hükümet edenlere sorulacaktır.

• Ayrıca 2010 yılında K.K.T.C Meclisi’nde oy birliği ile geçen ama bugüne kadar tüzükleri bile yapılamayan tozlu raflarda bekleyen engelli insan hakları bildirgesi yasası yetkililere sorulacaktır.

• 46 yıldır üzerinde özveri ile uğraş verdiğimiz Engellilerin genel sorunlarını çözüme kavuşturacak Engelliler Dairesi’nin açılamaması ilgili makamlara sorulacaktır.

• 2014 yılında temeli atılan ve en nihayet inşaatı tamamlanan Engelsiz Yaşam Evi’nin bugüne kadar hizmete açılamamasının gerekçeleri hükümet edenlere sorulacaktır.

• 2016 da imar yasası altında Engelli Standartları Tüzüğü’nün çıkarılmasına rağmen Engelli’nin rahatça ulaşım, dolaşım ve erişimini sağlayacak alt yapılarda hiçbir gelişme sağlanamamasının nedeni ilgili makamlara sorulacaktır.

• 1993 yılında yasallaşan engellileri koruma rehabilite ve istihdam yasasının 1994 yılında çıkarılan engellilik derecelendirme tüzüğünde yapılan değişiklikle yasanın engellilerden çok madde bağımlısı, böbrek, kanser ve kalp hastası gibi hastalara hizmet vermesi sağlanmıştır. Bu düzenleme engellimizin hak ve menfaatlerine ciddi zarar vermesi nedeni ile söz konusu yasanın tüm girişimlerimize rağmen eski haline getirilememesi camiamızı üzmektedir. Bu durumun düzeltilmesi için yetkililerden gerekli yasa düzenlemelerinin yapılmasını ısrarla talep etmekteyiz.

Kamuoyuna Saygı ile açıklarken tüm Engellilerimizin Günü’nü candan kutlarız.

         Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı

            Derviş YÜCETÜRK

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu 3 Aralık Dünya Engelliler Dayanışma Günü Etkinlikler Programı;

1) 2 Aralık Cuma saat 09:30 ‘da Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu yönetim kurulu üyeleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclis Başkanı Zorlu Töre’ye ziyarette bulunup engellilerin genel sorunlarını aktaracaklardır.

2) 2 Aralık Cuma saat 11:30 ‘da Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu yönetim kurulu üyeleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a ziyarette bulunup engellilerin genel sorunlarını aktaracaklardır.

3) 2 Aralık Cuma saat 12:15 ‘de Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu’na bağlı Kıbrıs Türk Görmezler Derneği,Kıbrıs Türk Zihinsel Engelliler Derneği,Engelli Aileler Dayanışma Derneği, Umut Otizm Derneği ve Engelsiz Yaşamı Destekleme Dernekleri’nin başkan ve yetkili temsilcilerinin katılımları ile Mehmet Ali Tatlıyay Eğitim ve Kültür Salonu’nda basın toplantıları yer alacaktır.

4) Engellilerin genel sorunlarını içeren 15 maddelik istem paketi tüm yetkili makamlara ulaştırılarak, kamuoyu yaratılacaktır.

Günle ilgili alınacak diğer randevular bilahare sizlere duyurulacaktır.

Kamuoyuna saygı ile açıklanır.

        Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı

            Derviş Yücetürk