11.05.2020 Tarihli Basın Bildirisi

admin 11 May , 2020 0 comments Duyurular

11.05.2020

Basın Bildirisi;

Kıbrıs Türk Görmezler Derneği’nin, Engelliler haftası münasebeti ile 11 Mayıs Görme Engelliler günü basın bildirisi.

Kıbrıs Türk Görmezler Derneği’nin Rauf Raif Denktaş Görme Engelliler Özel Eğitim Okulu talepleri, aşağıda aynen verildiği gibidir.

 • Özel eğitim merkezlerinde görevli bulunan görme engelliler ile ilgili iki öğretmenin görme engelliler okuluna transfer edilmelerini talep ediyoruz.
 • Bilgisayar sınıfına uzman bir bilgisayar öğretmeninin atanması.
 • Müzik sınıfına uzman bir müzik öğretmeninin atanması.
 • Modelaj el işleri sınıfına, uzman bir öğretmenin atanması.
 • Atatürk Kültür Merkezindeki sesli kütüphanenin, Kıbrıs Türk Görmezler Derneği sesli kütüphanesine aktarılması.
 • Görme engelli çocukları okul ve okullara taşıyacak bir servis aracının. Acilen Rauf Raif Denktaş Görme Engelliler Özel Eğitim Okuluna sağlanmasını istiyoruz.

Kamuoyuna saygı ile açıklanır.

08.05.2020 Tarihli Basın Bildirisi

admin 11 May , 2020 0 comments Duyurular, Genel

08.05.2020

BASIN BİLDİRİSİ

10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası bu yıl buruk geçecek.

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu tarafından her yıl düzenli kutlanmakta olan 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Günü Haftası bu yıl COVİD – 19 virüsü nedeni ile aktif olarak kutlanmayacak. Ancak yönetim kurulunun almış olduğu karar uyarınca hafta boyunca basın medya yoluyla engellilerin sosyal ve ekonomik sorunları dile getirecektir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak ülkemizde yaşayan altı bin raporlu engellinin genel sorunlarını içeren 13 maddelik istem paketi meclis ve üst düzey yetkililere yazılı olarak iletilecektir. Ayrıca en büyük sorunlarımızdan olan engellilerin istihdamı ve özel eğitim konuları ağırlıklı olarak hükümetin ilgili mercilerine yazılı olarak iletilip konuların sıcak tutulması sağlanacaktır.

Kamuoyunun dikkatine saygı ile açıklanır.

 Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı

Derviş YÜCETÜRK

08.05.2020                                                                                                                                 

  Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Yönetim Kurulu’nun almış olduğu bir kararla aşağıda aynen belirtilen 13 maddelik istem paketini Devlet ve Hükümet Yetkilileri’ne bir kez daha aktarmayı görev saymaktadır.

 • Engellilerin genel sorunlarını çözecek engelliler dairesinin acilen kurulması.
 • Özel eğitim yasa ve tüzüklerinin acilen Meclis’ten çıkarılması.
 • 18 Yaş Üstü Engelliler Rehabilitasyon Merkezleri ile yakında açılması planlanan Engelsiz Yaşam Evine devlet tarafından ihtiyaç duyulan kadrolarla ilgili gerekli çalışmaların acilen tamamlanması ve gerekli yasaların yapılması.
 • Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam Yasası altında mevcut olan Derecelendirme Tüzük’ü, İş koşulları ve Nakdi Yardımlar Tüzük’ü ile Hak ve Ödevler Tüzükleri’nin iyileştirilmesi. 
 • Engelli yurttaşlarımızın kamuya açık alanlarda ve kamuya yönelik hizmetlerden eşit şekilde yararlanmalarını engelleyen ulaşım, dolaşım ve erişim sorunlarına ivedi çözüm getirilmesi.
 • 2006 yılından beri gerekçesiz olarak kamuya yapılmayan yüzde dörtlük engelli istihdamın acilen yapılması ve sağlık kurulu raporu nedeni ile istihdam edilemeyen engellilere de asgari ücret düzeyinde nakdi yardım sağlanması.
 • Özel bakıma gereksinimleri olan Engellilerin ailelerinin maddi durumuna bakılmaksızın bakıcılarına asgari ücret düzeyinde maaş bağlanması.
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi’nden geçen B.M. Engelli Hakları Bildirgesi’nin acilen uygulanması için gerekli tüzüklerin ivedilikle çıkarılması.
 • Yaşamlarını nakdi yardımla sürdüren engellilere elektrik, su ve telefon gibi muafiyetlerin acilen sağlanması.
 • İlçe merkezlerinde bulunan özel eğitim okullarına ve/veya kaynak sınıflara ve/veya kaynaştırılmış eğitime devam eden engelli çocukların tamamının ulaşımlarını sağlayacak servislerin konulması ve servislerde bakıcı olması.
 • Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu girişimleri ile Türkiye Kızılay’ından alınıp devlet eliyle hizmete açılan Girne Karakum’daki 18 yaş üstü Engelliler Rehabilitasyon Merkezi’nin yanında bulunan alana Engelli Tatil Köyü yapılmasının sağlanması.
 • Bakanlar Kurulu kararı ile 1985 yılında Kıbrıs Türk Görmezler Derneği ile Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği’ne tahsis edilen merkez bina ve okul arsalarının bir an önce tapularının verilmesi.
 • Kıbrıs Türk Görmezler Derneği tarafından inşa edilecek olan tam donanımlı göz hastanesi için devlet tarafından uygun görülecek bir yerin geciktirilmeden tahsis edilmesi.

                                                                     Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu

                                                                                                      Derviş YÜCETÜRK