Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Basın Toplantısı Yapıldı

10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası münasebetiyle 10 Mayıs Pazartesi günü saat 10:30’da Kıbrıs Türk Görmezler Derneği Mehmet Ali Tatlıyay Eğitim Kültür Salonu’nda gerçekleştirilen basın toplantısında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan 6000 engellinin genel sorunlarını içeren 15 maddelik istem paketini detayıyla kamuoyuna açıklandı.

                                                                          Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı

                                                                                                     Derviş Yücetürk

         Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası münasebetiyle Yönetim Kurulu’nun almış olduğu bir kararla aşağıda aynen belirtilen 15 maddelik istem paketini Devlet ve Hükümet Yetkilileri’ne bir kez daha aktarmayı görev saymaktadır.

 1. Engellilerin genel sorunlarını çözecek engelliler dairesinin acilen kurulması.
 2. Özel eğitim yasa ve tüzüklerinin acilen Meclis’ten çıkarılması.
 3. 18 Yaş Üstü Engelliler Rehabilitasyon Merkezleri ile yakında açılması planlanan Engelsiz Yaşam Evine devlet tarafından ihtiyaç duyulan kadrolarla ilgili gerekli çalışmaların acilen tamamlanması ve gerekli yasaların yapılması.
 4. Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam Yasası altında mevcut olan Derecelendirme Tüzük’ü, İş koşulları ve Nakdi Yardımlar Tüzük’ü ile Hak ve Ödevler Tüzükleri’nin iyileştirilmesi.
 5. Engelli yurttaşlarımızın kamuya açık alanlarda ve kamuya yönelik hizmetlerden eşit şekilde yararlanmalarını engelleyen ulaşım, dolaşım ve erişim sorunlarına ivedi çözüm getirilmesi.
 6. 2006 yılından beri gerekçesiz olarak kamuya yapılmayan yüzde dörtlük engelli istihdamın acilen yapılması ve sağlık kurulu raporu nedeni ile istihdam edilemeyen engellilere de asgari ücret düzeyinde nakdi yardım sağlanması.
 7. Özel bakıma gereksinimleri olan Engellilerin ailelerinin maddi durumuna bakılmaksızın bakıcılarına asgari ücret düzeyinde maaş bağlanması.
 8. K.K.T.C. Meclisi’nden geçen B.M. Engelli Hakları Bildirgesi’nin acilen uygulanması için gerekli tüzüklerin ivedilikle çıkarılması.
 9. Yaşamlarını nakdi yardımla sürdüren engellilere elektrik, su ve telefon gibi muafiyetlerin acilen sağlanması.
 10. İlçe merkezlerinde bulunan özel eğitim okullarına ve/veya kaynak sınıflara ve/veya kaynaştırılmış eğitime devam eden engelli çocukların tamamının ulaşımlarını sağlayacak servislerin konulması ve servislerde bakıcı olması.
 11. Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu girişimleri ile Türkiye Kızılay’ından alınıp devlet eliyle hizmete açılan Girne Karakum’daki 18 yaş üstü Engelliler Rehabilitasyon Merkezi’nin yanında bulunan alana Engelli Tatil Köyü yapılmasının sağlanması.
 12. Bakanlar Kurulu Kararı ile 1985 yılında Kıbrıs Türk Görmezler Derneği ile Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği’ne tahsis edilen merkez bina ve okul arsalarının bir an önce tapularının verilmesi.
 13. Kıbrıs Türk Görmezler Derneği tarafından inşa edilecek olan tam donanımlı göz hastanesi için devlet tarafından uygun görülecek bir yerin geciktirilmeden tahsis edilmesi.
 14. Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonuna bağlı Kıbrıs Türk Zihinsel Engelliler Derneği Umut Otizm ve Engelli Aileleri Dayanışma Derneklerine yer veya bina tahsis edilmesi için acilen gereğinin yapılması.
 15. Engellilerin sorunlarını gerçek anlamda çözecek olan,engellileri koruma rehabilite ve istihdam yasası altında oluşturulan engelliler komitesinin koordinatör bakanlık; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde en az 2 ayda bir toplanmasının acilen sağlanması.

10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası Kutlanıyor

     Engelliler  İş ve Aş İstiyor;

10.05.2021

     17 Nisan 1976 yılında kurulan Kıbrıs Türk Görmezler Derneği ile KKTC’de başlayan engelli hariketleri 45. Yılını doldurmuştur.

     13 Mayıs 1985 yılında kurulan Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu ile iş ve güçbirliği yapan Kıbrıs Türk Görmezler Derneği,Kıbrıs Türk Zihinsel Engelliler Derneği,Engelli Aileleri Dayanışma Derneği,Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği ve Umut Otizm Dernekleri’nin engelli hariketleri de 36.yılını doldurmuştur.

KKTC’de yaşayan 6000  civarında engellinin topluma kazandırılmaları için hertürlü sosyal ve ekonomik çalışmaları ile ön plana çıkan dernekler bugüne kadar özverili etkin çalışmaları ile birçok başarılı işlere imza atmış bulunmaktadırlar.

     23 Kasım 1993 yılında büyük bir engelli hariketi ile yasallaştırmış olduğumuz engellileri koruma,rehabilite ve istihdam yasası ile bugüne kadar kamu ve özel sektörde toplamda 800 engelli kardeşimize istihdam iş olanağı sağladık.5000’in üzerinde engelli kardeşimize nakdi yardım alma olanağı sağladık.Fakat ne istihdamda,nede nakdi yardımlar konusunda istediğimiz noktaya halen gelemediğimizi üzülerek görmekteyiz.İnsanca yaşam kavgamızda halen daha çok gerilerde olduğumuzu, Avrupa standartlarının çok altında olduğumuzu üzülerek görmekteyiz. 660 engellimiz iş ve aş beklemektedir. 2006 yılından beri kamuda tek bir engellinin istihdam edilmemesi  bizi yönetenlerin acizliği ve ayıbı olduğunu görmekteyiz.

Nakdi yardımlar konusunda günün koşullarına göre sosyal devlet anlayışından uzak,engellilere reva görülen nakdi yardımlar günümüz kurallarına göre yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

     Ulaşım,dolaşım ve erişimde KKTC olarak topyökün sınıfta kaldığımızı görmekteyiz.

     Özel Eğitim konusunda bugüne kadar özel eğitim yasasını çıkaramamızda özel eğitim konusunda da ülke olarak sınıfta kaldığımızı görebiliyoruz.Kısacası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan engelli kardeşlerimiz bugüne kadar üvey evlat muamelesi gördüğünü yapılan icraatlarla görüyoruz.Bir engellinin sağlık kurumuna girip rapor alması bile büyük bir işgence olduğunu ve söz konusu raporların üç aya kadar zor çıktığını görüyoruz.2014 yılında Lefkoşa sınırları içinde temeli atılan engelsiz yaşam evinin 6 yıldır tamamlanamadığını ve söz konusu bu projenin arzu edilen 48 yataklı projeden 30 yatağa düşürüldüğünü ve bu proje üzerinde bilgilerimiz  dışında oyunlar oynandığını büyük bir üzüntüyle gözlemlemekteyiz.Kamuoyuna saygı ile açıklanır.

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı

                  Derviş YÜCETÜRK

KKTC Lions Kulüplerinden anlamlı bağış
  

    Mağusa Lions Kulübü,Girne Beşparmak Lions Kulübü,Girne Vatan Lions Kulüplerinin 500’er TL örnek katkıları ile 19 görme engelli kardeşimize alarmlı Türkçe konuşan kol saati alınıp Kıbrıs Türk Görmezler Derneğimize hediye edilmiştir.Kulüplerimizin kadirşinas anlamlı katkılarına karşılık Mağusa Lions Klübü adına Başkan Sn. Nuray Emirzadeoğluları ,Girne Beşparmak Lions Kulübü adına Başkan Sn. Rasiha Cenkler,Girne Vatan Lions Kulübü adına Başkan Sn. Mukaddes Turan ve seçkin heyetlerine sıcak katkılarından ötürü ayrı ayrı birer teşekür belgesi verilmiştir.
Kamuoyuna Saygıyla açıklanır.

                  Kıbrıs Türk Görmezler Derneği Başkanı
                        Derviş YÜCETÜRK

Özel Eğitim Yasası yılan hikayesine dönmüştür;

   Özel Eğitim Yasası yılan hikayesine dönmüştür;

   Engellilerin sabrı taşmak üzere.

             Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu olarak yıllardır ciddiyetle üzerinde durduğumuz Özel Eğitim Yasası bir türlü meclisten çıkamıyor.

                40 yıldır yılan hikayesine dönen Özel Eğitim Yasa Tasarısı Temmuz 2020 yılında  K.K.T.C meclis komitesinde görüşülüp onay almasına rağmen, hükümet cenneti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde sık sık hükümetlerin değişmesi nedeniyle, en önemli sorunlarımızdan biri olan Özel Eğitim Yasa Tasarısı,      Federasyon ve bakanlık işbirliğine rağmen bugüne kadar  olumlu bir netice vermemesi engelli camiası olarak bizleri ta derinden üzmektedir.

                Başta Sayın Milli Eğitim ve Kültür Bakanı olmak üzere hükümet edenleri ve mecliste bulunan tüm milletvekillerini artık ellerini vicdanlarına koyarak engellilere özveriyle hizmet verecek olan bu yasayı biran önce meclisten çıkarmalarını talep ediyoruz.

Kamuoyuna saygı ile açıklanır.

                                                                                                     Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı

                                                                                                                       Derviş YÜCETÜRK

 

  

Görme engelliler, bağımsız hareket etmelerinin önündeki engellerin kalkmasını istiyor.

Görme yetersizliği olan 760 birey var

Doğuştan veya sonradan çeşitli nedenlerle görme yeteneklerini kaybeden yüzlerce insanın yaşadığı KKTC, görme engelli bireylerin başkalarına bağımlı olmadan yaşamlarını sürdürebilecekleri yeterli olanağa sahip değil.

                Görme engelliler,günlük yaşamlarını sürdürürken en çok tek başlarına hareket edememekten,engellerle,tehlikelerle karşılaşmaktan yakınıyor.

                Sivil toplum örgütlerinin girişimleriyle birçok konuda mesafe kat edilirken,görme engelliler,yaşamlarını kolaylaştıracak ,eşit haklara sahip olacakları düzenlemelere ihtiyaç duyuyor.

                Dünyada görme engellilerle ilgili farkındalığı artırmak amacıyla 7-14 Ocak, “Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası” olarak kabul ediliyor.

Peki “Beyaz Baston” ismi nereden geliyor?

                1921 yılında Londra’da trafik kazası nedeniyle görme yetisini kaybeden bir fotoğraf sanatçısı dış dünyanın kendini fark etmesi ve dikkat çekmek için bastonunu beyaza boyayarak dolaşmaya başlar.Bu olayın yayılmasıyla beyaz baston simgeleşir ve her yıl dünyada Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası olarak anılır.

                Resmi verilere göre KKTC’de görme yetersizliği olan 760 birey bulunuyor.Bu rakamın yarısından çoğunu erkekler oluşturuyor.Görme engelli bireylerin en yoğun olduğu yaş grubu ise 18-60

                Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) sorularını yanıtlayarak,görme engelli bireylerin karşılaştığı zorlukları anlattı,atılması gereken adımlara dikkat çekti. Yücetürk, görme engelli bir birey olarak tek başına hareket etmenin en fazla zorlandığı konu olduğuna işaret ederek,ulaşım ve dolaşımın en büyük sıkıntı olduğunun altını çizdi.

Derviş Yücetürk … 14 Yaşında Mücahitken Görme Yetisini Kaybetti

                67 yaşındaki Derviş Yücetürk,Kıbrıs Türk Görmezler Derneği ve Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı. 1967’de 14 yaşında Geçitkale Taburuna bağlı  Alaminyo  bölüğünde  2 aylık mücahitken,Kıbrıslı  Rumların saldırısı sonucu 6 kişiden kurtulan tek kişi. Ancak saldırı nedeniyle görme yetisini kaybetti.

                Görme engelli bir birey olarak en fazla zorlandığı konunun tek başına hareket edememesi olduğuna vurgu yapan Yücetürk,ulaşım ve dolaşımın en büyük sıkıntı olduğunun altını çizdi.

“Görme engelliler için ne alt yapı ne üst yapı var”

                Ulaşım ve dolaşımın sadece engellilerin değil, ülkenin genel bir sorunu olduğunu ifade eden Yücetürk , “Doğru dürüst yol yok,kaldırım yok,görme engellilerle ilgili ne altyapı ne üstyapı.Hiçbir düzenleme yok.Kendi mıntıkamda bunu aştım,arkadaşlarımda aşabiliyor ama mıntıkam dışında beyaz bastonla hareket edebilmek için maalesef bize hitap edecek ne bir yol ne bir kaldırım, ne sinyalizasyon,ne takip çizgileri var.Bina içlerinde ne ölçülü,dengeli basamak,nede bize hitap eden asansör  var.Tek başına hareket etme konusunda belki de engelli grubu içinde en çok sıkıntı yaşayan kesimiz biz” diye konuştu.

“2004 yılına kadar eğitim vardı diyemem”

                Yücetürk,1963’e kadar görme engelliler için Kıbrıs’ta ortak bir okul olduğunu ancak 63 olaylarından sonra Yeşil Hat’tın ötesinde kalması nedeniyle 1963’ten 2004’e kadar okulsuz kalındığını anlattı.Yücetürk, ülkede görme engelliler için 2004’e kadar “eğitim var” diyemeyeceğini, görme engelli bireylerin yurt dışında eğitim gördüğünü söyledi.

                Rauf Raif Denktaş Görme Engelliler Okulu 2 yaştan itibaren eğitim veriyor.

2004’te Kıbrıs Türk Görmezler Derneği’nin girişimleriyle inşa edilen Rauf Raif Denktaş Görme Engelliler  Okulu ile temel eğitimde en büyük sıkıntıyı aştıklarını belirten Yücetürk,şunları kaydetti:

                “Diğer engellilere göre biz daha şanslıyız. Çünkü kendi okulumuz var ve tam donanımlı bir okuldur. Eğitim Bakanlığı ile protokol imzaladık. 2004 yılından bu yana bu okul kaynaştırılmış eğitime destek olarak , okul öncesi 2 yaştan itibaren başlıyor eğitime ve ilkokul,ortaokul,liseye kadar destek veriyoruz. Hatta üniversiteye giden gençlerimize de okul destek veriyor.Yetişkinlere de dönem dönem rehabilitasyon eğitimi veriyoruz”

                Rauf Raif Denktaş Görme Engelliler Okulu’nun parasız eğitim veren tek özel eğitim kurumu olduğunu da dile getiren Yücetürk,paralı eğitime karşı olduklarını,eğitimin devlet bünyesinde olması gerektiğini vurguladı.

                Kıbrıs Türk Görmezler Derneği’nin 1976 yılında ilk kurulan engelli derneği olduğunu aktaran Yücetürk ,o tarihten bu yana inanılmaz gelişmeler kat edidiğini belirtti. Nakdi yardımlar konusunu tamamen çözdüklerini dile getiren Yücetürk,ülkede yaklaşık 4bin 800 engellinin nakdi yardım aldığını söyledi. Yücetürk,doğan bir bebeğin engelli ise 18 yaşına kadar asgari ücretin yüzde 50’sini,18 yaşını doldurmuş ve işe girememişse yüzde 60’ını ,işsiz ve evlenmiş ise eşi için yüzde 20,çocuk sahibi olmuşsa 2 çocuğa her çocuk için yüzde 10 destek aldığını ifade etti. Evli ve 2 çocuğu olan bir engellinin işe girmeden asgari ücretin brütünü net aldığını aktaran Yücetürk, buna rağmen nakdi yardımların günün koşullarına göre yetersiz kaldığını ifade etti.

“Engelli bireylerin istihdamı konusunda sınıfta kaldık…İstihdam bekleyen yüzde 20’si görme engelli toplam 600 engelli var

                Yasa gereği devlet ve özel sektörde 25 kişi çalıştıran her bir iş yerinin 1 engelli istihdam etmekle mükellef olduğuna işaret eden  Yücetürk, “İstihdam konusunda maalesef gerek devlet,gerekse özel sektör olarak ülkemiz sınıfta kalmıştır. Hâlâ 660 civarında istihdam bekleyen engelli var. Bunların yüzde 20’si görme engellidir” ifadelerini kullandı.

                Yücetürk, 2006 yılından beridir tek bir engellinin kamuya istihdam edilmediğini de söyledi.

                500’ü aşkın engellinin gerek özel eğitim merkezlerinde gerekse yetişkin 18 yaş üstü rehabilitasyon merkezlerinde eğitim aldığını ifade eden Yücetürk, bu bireyler için Engelsiz Yaşam Evi inşaatının devam ettiğini,birinci etabın bittiğini,ikinci etabın parasının hazır olduğunu ve Haziran 2021’e tamamlanacağına dair söz aldıklarını kaydetti. Yücetürk bu merkezin, hem annesi-babası olmayan engelli bireye yaşam boyu hayat merkezi olacağını hemde 200 engelliye de rehabilitasyon hizmeti vereceğini söyledi.

                “İnşallah bunları başarırız ama bizi yönetenler kesenin ağzını açarsa…..” ifadelerini kullanan Yücetürk, projelerin tamamlanması için maddi gelire ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

                Ulaşımda,dolaşımda Avrupa standartlarının gerisinde olunduğunu dile getiren Derviş Yücetürk, “Görme engelliler olarak eğitimde Avrupa standartlarını yakalasak da diğer engelliler için bunu söyleyemem. Özel eğitim merkezlerinde toplu eğitim veriliyor, bu eğitim değildir,öz eğitimdir. Görme engelli, işitme engelli,ortopedik engelli bir arada eğitim alamaz. Her engellinin ayrı okulu olması lazım” dedi.

                Komitede bekleyen Özel Eğitim Yasası’nın Meclis Genel Kurulu’ndan geçmesi gerektiğini vurgulayan Yücetürk, hükümet değişiklikleri medeniyle yasanın bir türlü geçemediğini belirterek, “İnşallah yasa geçerse görme engelliler de dahil engelliler iyi bir noktaya gelecektir” şeklinde konuştu.

“Bir retina yırtığı bile tedavi edilemiyor”

                Sağlıkta ülke olarak sınıfta kalındığını savunan Derviş Yücetürk, göz sağlığı konusunda bugün ülkede en basit bir ameliyatın bile yapılamadığını ileri sürdü. Hastaneler , kliniklerin var olduğunu ancak tam donanıma sahip olunmadığını savunan Yücetürk, “ Bir retina yırtığı nile ülkede tedavi edilemiyor. Bu üzücüdür. Hastaları ya Rum tarafında ya da Türkiye’ye göndermek zorunda kalıyoruz” dedi.

                Ülkede göz nakli de yapılamadığını dile getiren Yücetürk, hastaların kurul ile Türkiye’ye gittiğinde iyi kötü bir ücretle tedavi olabildiğini ancak kurulla gidemeyen hastaların büyük paralara ihtiyaç duyduğunun altını çizdi.

“Tam donanımlı göz hastanesi için 5 yıldır kampanya yürütüyoruz”

                Tam donanımlı bir göz hastanesi inşası için 5 yıldan bu yana kampanya yürüttüklerine işaret eden Yücetürk, plan ve projenin hazır olduğunu, birikmiş paraları ve Güvenlik Kuvvetleri tarafından Domuzcular Burnu’nda kendilerine gösterilen dört buçuk dönümlük iki parsel bir de arazi bulunduğunu aktardı. Yücetürk, buna karşın, arazi için gelmiş geçmiş bakanlardan onay alamadıklarını söyledi.

                Derviş Yücetürk, göz hastanesi hakkında ilgili bakanlarla görüşmelerinde devletin, Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle 500 yataklı hastane yapacağı ve hastanenin bir bölümünün görme engelliler için olacağının söylendiğini belirterek şöyle devam etti:

                “Göz hastanesinden vazgeçin,bu bölümün iç donanımını siz yapın talebi geldi.Biz de şart koştuk, göz bölümünde istediğimiz altyapı olacak mı?

Buna yanıt alamadık henüz. Yanıt alamadığımız için bir kuruş dahi ben bu hastaneye vermem. Normal bir muayene servisi olacaksa şimdiki gibi, ben paramı niye çarçur edeyim.Bugüne kadar yapamadılar, yapacak olanları da engelliyorlar”

                Halktan gördükleri ilginin tatmin edici olduğunu dile getiren Derviş Yücetürk, tek sıkıntılarının bazı vatandaşların engellilerin park yerlerini işgal etmesi olduğunu söyledi.

                Yücetürk konuşmasının sonunda, “Sosyal bir devlet isek, o sosyal devleti yanımızda görmek isteriz” dedi.

07-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası Kutlanıyor

     Kıbrıs Türk Görmezler Derneği’nin almış olduğu bir kararla geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl yine 7-14 Ocak  Beyaz Baston görme engelliler haftasını ülkemizde de kutlayacaktır.

7-14 Ocak Beyaz Baston görme engelliler haftasının esas içeriği beyaz baston tutan görme engellilerin bağımsız rahat hareket edebilmeleri için sorumluluk taşıyan yerel belediyeler, bayındırlık ulaştırma bakanlığı, diğer ilgili bakanlıklar ve  birimlerle şehirler arası yol trafiği ile ilgili gerekli alt yapı ve sinyalizasyonların görme engellilere göre inşa edilmesi ve düzenlenmesi hususlarında hafta dolayısıyla tüm ilgili yetkililerin dikkatleri çekilecektir.

Ülke çapında trafikte bulunan tüm araç sürücülerinin, işyerleri bulunan esnaf ve vatandaşların beyaz baston tutan tüm görme engellilere gerek yaya geçişlerinde gerekse yol ve kaldırım üzerinde yürüyüşlerinde engelsiz bir ortam yaratılması için duyarlı olunmasını tüm ilgili halkımızdan beklerken,ayrıca hafta boyunca görme engellilerin başta istihdam ve diğer  sosyal ve ekonomik sorunlarıda dile getirilecektir.

Kamuoyuna saygı ile açıklanır.

                                                                                 Kıbrıs Türk Görmezler Derneği Başkanı

                                                                                              Derviş YÜCETÜRK

08.05.2020 Tarihli Basın Bildirisi

admin 11 May , 2020 0 comments Duyurular, Genel

08.05.2020

BASIN BİLDİRİSİ

10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası bu yıl buruk geçecek.

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu tarafından her yıl düzenli kutlanmakta olan 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Günü Haftası bu yıl COVİD – 19 virüsü nedeni ile aktif olarak kutlanmayacak. Ancak yönetim kurulunun almış olduğu karar uyarınca hafta boyunca basın medya yoluyla engellilerin sosyal ve ekonomik sorunları dile getirecektir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak ülkemizde yaşayan altı bin raporlu engellinin genel sorunlarını içeren 13 maddelik istem paketi meclis ve üst düzey yetkililere yazılı olarak iletilecektir. Ayrıca en büyük sorunlarımızdan olan engellilerin istihdamı ve özel eğitim konuları ağırlıklı olarak hükümetin ilgili mercilerine yazılı olarak iletilip konuların sıcak tutulması sağlanacaktır.

Kamuoyunun dikkatine saygı ile açıklanır.

 Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı

Derviş YÜCETÜRK

08.05.2020                                                                                                                                 

  Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Yönetim Kurulu’nun almış olduğu bir kararla aşağıda aynen belirtilen 13 maddelik istem paketini Devlet ve Hükümet Yetkilileri’ne bir kez daha aktarmayı görev saymaktadır.

 • Engellilerin genel sorunlarını çözecek engelliler dairesinin acilen kurulması.
 • Özel eğitim yasa ve tüzüklerinin acilen Meclis’ten çıkarılması.
 • 18 Yaş Üstü Engelliler Rehabilitasyon Merkezleri ile yakında açılması planlanan Engelsiz Yaşam Evine devlet tarafından ihtiyaç duyulan kadrolarla ilgili gerekli çalışmaların acilen tamamlanması ve gerekli yasaların yapılması.
 • Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam Yasası altında mevcut olan Derecelendirme Tüzük’ü, İş koşulları ve Nakdi Yardımlar Tüzük’ü ile Hak ve Ödevler Tüzükleri’nin iyileştirilmesi. 
 • Engelli yurttaşlarımızın kamuya açık alanlarda ve kamuya yönelik hizmetlerden eşit şekilde yararlanmalarını engelleyen ulaşım, dolaşım ve erişim sorunlarına ivedi çözüm getirilmesi.
 • 2006 yılından beri gerekçesiz olarak kamuya yapılmayan yüzde dörtlük engelli istihdamın acilen yapılması ve sağlık kurulu raporu nedeni ile istihdam edilemeyen engellilere de asgari ücret düzeyinde nakdi yardım sağlanması.
 • Özel bakıma gereksinimleri olan Engellilerin ailelerinin maddi durumuna bakılmaksızın bakıcılarına asgari ücret düzeyinde maaş bağlanması.
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi’nden geçen B.M. Engelli Hakları Bildirgesi’nin acilen uygulanması için gerekli tüzüklerin ivedilikle çıkarılması.
 • Yaşamlarını nakdi yardımla sürdüren engellilere elektrik, su ve telefon gibi muafiyetlerin acilen sağlanması.
 • İlçe merkezlerinde bulunan özel eğitim okullarına ve/veya kaynak sınıflara ve/veya kaynaştırılmış eğitime devam eden engelli çocukların tamamının ulaşımlarını sağlayacak servislerin konulması ve servislerde bakıcı olması.
 • Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu girişimleri ile Türkiye Kızılay’ından alınıp devlet eliyle hizmete açılan Girne Karakum’daki 18 yaş üstü Engelliler Rehabilitasyon Merkezi’nin yanında bulunan alana Engelli Tatil Köyü yapılmasının sağlanması.
 • Bakanlar Kurulu kararı ile 1985 yılında Kıbrıs Türk Görmezler Derneği ile Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği’ne tahsis edilen merkez bina ve okul arsalarının bir an önce tapularının verilmesi.
 • Kıbrıs Türk Görmezler Derneği tarafından inşa edilecek olan tam donanımlı göz hastanesi için devlet tarafından uygun görülecek bir yerin geciktirilmeden tahsis edilmesi.

                                                                     Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu

                                                                                                      Derviş YÜCETÜRK

3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER DAYANIŞMA GÜNÜ GÖRKEMLİ BİR ŞEKİLDE KUTLANDI

admin 13 Ara , 2019 0 comments Genel

3 Aralık Dünya Engelliler Dayanışma Günü münasebeti ile sn Cumhurbaşkanı Mustafa AKINCI ve sn Başbakan Ersin TATAR K.T.Görmezler Derneği ve K.T.Engelliler Federasyonu merkezine 4.12.2019 tarihinde anlamlı ziyaretlerde bulunarak engellilerin genel sorunlarını yerinde dinleyerek 14 maddelik istem paketi çerçevesinde var olan sosyal ve ekonomik sorunları başta engelliler dairesinin kurulması özel eğitim yasasının yasalaşması ve engelli istihdamlarının yapılması hususlarında çok sıcak ve önemli görüşmeler yapılmış tır.

                 Gün dolayısı ile K.T.Engelliler Federasyonu yönetim kurulu üyeleri başkan Derviş YÜCETÜRK  başkanlığında K.K.T.C meclis başkanı Teberükken ULUÇAY K.K.T.C çalışma ve sosyal güvenlik bakanı sn Dr Faiz SUCUOĞLU Tc büyükelçisi Sn ALİ MURAT BAŞÇERİ ve milli eğitim kültür bakanı Sn NAZIM ÇAVUŞOĞLU ile anlamlı görüşmelerde bulunmuşlardır. Ayrıca milli eğitim kültür bakanlığıyla müşterek dereboyunda farkındalık yürüyüşü gerçekleştirilmiştir.Gün dolayısıyla K.T.Engelliler Federasyonu yönetim kurulu ve üyeleri ATATÜRK anıtı Dr FAZIL KÜÇÜK anıtı ve R.R.DENKTAŞ Anıtkabrine Çelenk koyup saygı duruşunda bulunurlarken 3 aralık günü saat 10 da merkez binamızın Mehmet ALİ Tatlıyay  Eğitim Kültür salonunda engellilerin sorunlarını dile getirmek amacı ile basın toplantısı yapılmıştır .

Kamoyuna saygı ile açıklanır.

Kıbrıs Türk Görmezler Derneği’nin Araba Piyangosu Talihlisi Güzelyurt Kazasında Bulundu,

admin 21 Ağu , 2019 0 comments Genel, Haberler

Kıbrıs Türk Görmezler Derneği tam donanımlı göz hastanesi inşası ve görme engellilerin eğitimi yararına çıkarmış olduğu 30.000 adet Araba ve Zengin Elektronik Beyaz Eşya piyango biletlerinin halkımızın yoğun ilgi ve destekleri ile büyük çoğunluğu satılmış olup 206.000 TL brüt hasılat elde edilmiştir.

       Kıbrıs Türk Görmezler Derneği kuruluş tarihinden beri 43 yıldır büyük bir başarı ile düzenlemekte olduğu araba ve zengin elektronik beyaz eşya piyangosunun en büyük ikramiyesi olan Fiat Egea Sedan salon aracı Bostancı Köyü / Güzelyurt sakinlerinden emekli memur Ramadan Karabekir 04131 nolu piyango bileti ile kazanmıştır.

       Talihlimize aracı 08/01/2019 tarihinde  saat 11:00’da Kıbrıs Türk Görmezler Derneği Genel Merkezi önünde Dernek Başkanı Derviş Yücetürk tarafından kontak anahtarı törenle teslim edilmiştir.Kamuoyuna saygı ile açıklarken, piyango biletlerinin çoğunluğunun tüketilmesine katkı koyan başta duyarlı halkımıza, Okullara, Belediyelere K.T. Barış Kuvvetlerine, Güvenlik Kuvvetlerine tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederiz.

Kıbrıs Türk Görmezler Derneği Başkanı

Derviş Yücetürk