24.06.2023

*Kıbrıs Türk Görmezler Derneği’nin 18. Olağan genel kurul toplantısı 24.06.2023 tarihinde büyük bir başarı ile Lefkoşa Merkez binasında gerçekleştirilmiştir.

Tüzük gereğince, 2 yılda bir yapılan olağan genel kurul toplantısı 18.sini Mehmet Ali Tatlıyay Eğitim ve Kültür salonunda yoğun bir üye katılımı ile gerçekleştirmiştir.Tüzük gereğince toplantıyı yönetecek divan başkanlığına Sn.Nuri Erbaş, yazmanlıklara ise Sn.Erkan Beyazbayram  ve Sn.Özen Koşucu oy birliği ile getirilmiştir.Gündem sırasına göre faaliyet ve mali raporların oy birliği ile aklanmasından sonra idari organların seçimine geçilmiştir.

*Yeniden Dernek Başkanlığı’na görev bölümüyle oy birliği ile Sn.Derviş Yücetürk getirilirken,yönetim kurulu organı Asbaşkanlığı’na Sn.A. Raşit Kenan,Sekreterliğe Sn.Erkan Beyazbayram ,Mali İşler Sorumluluğu’na Sn.Fikri Gürpınar,Halkla İlişkiler Sorumluluğuna Sn.Nuri Erbaş,Sosyal İşler Sorumluluğu’na Sn.Kemal Kahvecioğlu ve Basın Yayın Sorumluluğu’na Sn.İbrahim Koşucu getirilmiştir.

*Yönetim Kurulu Organı Yedek Üyeliklerine Sn.Seyhan Genç  ve Sn.Ali Güneş  oy birliği ile getirilmiştir.

*Denetim Kurulu Organı başkanlığına görev bölümüyle oybirliğiyle Sn.Mehmet Vargın,üyeliklere ise Sn.Canan Göktaş ve Sn.Özlem Yılmaz oy birliği ile getirilmiştir.Denetim Kurulu Organı yedek üyeliğine ise Sn.Sultan Köfünyeli oy birliği ile getirilmiştir.

*Disiplin Kurulu Organı başkanlığına görev bölümüyle oy birliğiyle  Sn.Zehra Yücetürk,üyeliklere ise,Sn.Özen Koşucu ve Leyla Kaya oy birliği ile getirilmiştir.Disiplin Kurulu Organı yedek üyeliğine ise Sn.Aygül Barbın oy birliği ile getirilmiştir.

*Spor ve Sosyal İşler Komitesi başkanlığına Sn.Meltem Vargın,faal üyeliklerine ise,Sn.Erkay Yıldız,Sn.Serdar Naimoğlu,Sn.Mehmetali Basri,Sn.Arda Bozat oy birliği ile getirilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile açıklanır                               

Kıbrıs Türk Görmezler Derneği Toplantı Divanı Başkanı

Sn.Nuri Erbaş

                                                                                                                                                                   24.06.2023

Kıbrıs Türk Görmezler Derneği’ nin 26.06.2021 Tarihinden 24.06.2023 Tarihine  Kadar İKİ  Yıllık   Faaliyet Raporu;

 1. Kıbrıs Türk Görmezler Derneği kuruluş amaçları doğrultusunda, 46 yıldan beridir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ nde yaşayan görme engelli üyelerinin, her türlü refah ve mutluluğu için günümüze değin çok etkin, özverili hizmetler vermiştir, vermeye de devam edecektir.
 2. Kıbrıs Türk Görmezler Derneğinin seçilmiş yetkili organları iki yıllık çalışma süreci içerisinde dernek ve üyeleri yararına hizmeti hiç aksatmadan , büyük özverili çabalar sarf etmiştir.
 3. Dernek Başkanı Derviş Yücetürk’ ün başkanlığında 7 kişilik yönetim kurulu ekibi büyük dayanışma göstererek, hizmet süreleri içerisinde 180 hayırlı karar üreterek sizlere faydalı olmaya çalışmışlardır. Yönetimimiz üye ayırımı yapmadan hepinize de eşit muamele yaparak, her türlü kısa ve uzun vadeli sosyal ve ekonomik sorunlarınıza çözüm getirmek için, canla başla çalışmışlardır.
 4. Kuruluşumuzun bugünkü konumu gerek yurt içinde gerekse uluslararasında, çok güçlü ve önemli bir pozisyonda bulunmaktadır.
 5. Kuruluşumuzun büyük atılımlarıyla herkesin gıptayla baktığı, tam donanımlı kendi mülkü olan merkezi bulunmaktadır. Bu merkez içerisinde sizlere olduğu kadar üyesi bulunduğumuz Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonunun, tüm üyelerine de tam mesai olarak hizmet veren ödenekli sekreteri,parttime çalışan temizlik elemanı, muhasip,şöför ve tahsildar gibi görevlileri bulunmaktadır.
 6. Derneğimiz Yücetürk başkanlığındaki ekiple iki yıllık faaliyet süresi içinde birçok önemli hizmetlere imza atmışlardır. Kampüs ve rehabilitasyon binalarının  yeniden elden geçirilerek üye ve konuklarına daha iyi hizmet vermesi için, binaların  genel bakımı yapılmıştır.
 7. Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonuyla ortak projemiz olan ve Lefkoşa’da inşası tamamlanmış olan, 32 yataklı Engelsiz Yaşam Evi projesinin biran önce hayat bulması için her türlü özverili çalışmalar devam etmektedir.
 8. Büyük bir özveri ile inşa edilmiş olup, 3 Ekim 2005 tarihinde fiilen tüm bölümleriyle hizmete açılan 4 katlı Görmezler Eğitim Merkezi Kampus’ü içinde bulunan, Rauf Raif Denktaş Görme Engelliler Özel Eğitim Okuluna, eğitim kalitesinin artırılması için her türlü maddi ve manevi destek verilmiştir.
 9. İdari kat bölümünün tam donanımla 6000 engelliye hizmet vermesi sağlanmıştır. Derneğimizin 1986 yılındaki ilk projesi olarak Dernek Genel Merkezi’ nin inşa edilip, hizmete açılmasından sonra, en büyük gururumuz olarak II. büyük projemiz Görmezler Eğitim Merkezi Kampüsünün büyük bir başarı ile hayata geçirilmesi, derneğimizin güven ve itibarını artırmıştır. Saygıdeğer üyelerimizin sağlık, eğitim, istihdam, rehabilitasyon, sosyal güvenlik ve diğer güncel sorunlarıyla ilgili, insancıl amaçlı her türlü girişim ve çalışmalar, eksiksiz olarak günü gününe yerine getirilmiştir.
 10. Engellileri Koruma Rehabilite ve İstihdam Yasa’ sı ile ilgili, çıkan her türlü problemin çözümü için Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu ile işbirliğine gidilmiş ve başta Cumhurbaşkanı olmak üzere, Meclis Başkanı, Başbakan, Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Sağlık Bakanı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı, K.T Barış Kuvvetleri Komutanı, K.T. Güvenlik Kuvvetleri Komutanı ve Lefkoşa Türk Belediye Başkanı gibi daha birçok üst düzey yetkililerle çok etkin özverili görüşme ve çalışmalar yapılmıştır.
 11. Engellileri Koruma Rehabilite ve İstihdam Yasa’ sı gereği istihdam çalışmalarımız Federasyon’ la işbirliği içinde, etkin bir şekilde bu dönemde de sürdürülmüştür.
 12. 15.5.2015 tarihinde hizmet vermeye başlayan sesli ve kabartma kütüphanenin güçlendirilerek kitap kapasitesinin artırılması için birçok üniversite ile birlikte etkin çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
 13. Yönetimimiz bir yıllık hizmet yelpazesi içinde dernek ve üyelerimizin ihtiyacı olan modern teknoloji ürünü araç ve gereçlerini sağlamıştır.
 14. Görme Engelli kardeşlerimizin haklı sesini içte ve dışta daha etkin bir şekilde duyurabilmek için yerel basın kuruluşlarıyla sıcak diyaloga girilerek birçok sözlü ve yazılı aydınlatıcı programların yayınlanması sağlanmıştır.
 15. Yardımlar konusunda her dönemde olduğu gibi, son iki yıllık hizmet döneminde de sözlü ve yazılı başvuran ihtiyaçlı üyelere ivedi acil yardımlar yapılırken Görme Engellilere özgü Türkçe konuşan kol saati, özel baston ve her türlü eğitim amaçlı araç ve gereçler bağış olarak verilmiştir.
 16. Dernek Federasyon işbirliğiyle Temmuz 2023 tarihi itibariyle 33 görme engelli üye olmak üzere toplamda 50 engellinin istihdamı için başbakanlıktan onay alınmıştır.
 17. Gelir getirici faaliyetler konusunda Yönetimimiz büyük bir dayanışma göstererek birçok gelir getirici etkin faaliyetler tertiplemiştir. Tertiplenen faaliyetler arasında en önemlileri yılbaşı elektronik beyaz eşya piyangosu,  halk bağışları ve üye aidatlarının toplanması gibi çalışmalar yer almıştır.

 Bilgi ve onaylarına saygılarımızla arz olunur.

                                                                                                                              Kıbrıs Türk Görmezler Derneği

                                                                                                                               Yönetim Kurulu Adına

                                                                                                                                Başkan

                                                                                                           Derviş YÜCETÜRK

18. olağan Genel Kurul Toplantısı

Üyelere Çağrı;

Kıbrıs Türk Görmezler Derneği 18. Olağan Genel Kurul Toplantısını 24 Haziran 2023 tarihinde Cumartesi günü dernek salonunda 10:00-13:00 saatleri arasında gerçekleştirecektir. Toplantıya siz saygıdeğer üyelerin katılımları özlenir.

Saygılarımla Başkan Derviş Yücetürk