Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Sn. Mehmet Harmancı Rauf Raif Denktaş Görme Engelliler Özel Eğitim Okulu ve Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu’na ziyaret gerçekleştirdi.

        10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası münasebetiyle Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Sn. Mehmet Harmancı ve güzide ekibi büyük incelik göstererek 10 Mayıs Pazartesi günü Rauf Raif Denktaş Görme Engelliler Özel Eğitim Okulunu ve 17 mayıs Pazartesi günü de Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu’na anlamlı ziyaretlerde bulunarak engellilerin genel sorunlarıyla ilgili görüş alışverişinde bulunmuştur; Ayrıca engellilerin genel sorunlarını Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk’den detayı ile dinlerken,engelli sorunlarını içeren 15 maddelik istem paketide bu arada başkan Yücetürk tarafından kendilerine sunulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla açıklanır.

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu

                                                                                     Yönetim Kurulu

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Basın Toplantısı Yapıldı

10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası münasebetiyle 10 Mayıs Pazartesi günü saat 10:30’da Kıbrıs Türk Görmezler Derneği Mehmet Ali Tatlıyay Eğitim Kültür Salonu’nda gerçekleştirilen basın toplantısında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan 6000 engellinin genel sorunlarını içeren 15 maddelik istem paketini detayıyla kamuoyuna açıklandı.

                                                                          Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı

                                                                                                     Derviş Yücetürk

         Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası münasebetiyle Yönetim Kurulu’nun almış olduğu bir kararla aşağıda aynen belirtilen 15 maddelik istem paketini Devlet ve Hükümet Yetkilileri’ne bir kez daha aktarmayı görev saymaktadır.

 1. Engellilerin genel sorunlarını çözecek engelliler dairesinin acilen kurulması.
 2. Özel eğitim yasa ve tüzüklerinin acilen Meclis’ten çıkarılması.
 3. 18 Yaş Üstü Engelliler Rehabilitasyon Merkezleri ile yakında açılması planlanan Engelsiz Yaşam Evine devlet tarafından ihtiyaç duyulan kadrolarla ilgili gerekli çalışmaların acilen tamamlanması ve gerekli yasaların yapılması.
 4. Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam Yasası altında mevcut olan Derecelendirme Tüzük’ü, İş koşulları ve Nakdi Yardımlar Tüzük’ü ile Hak ve Ödevler Tüzükleri’nin iyileştirilmesi.
 5. Engelli yurttaşlarımızın kamuya açık alanlarda ve kamuya yönelik hizmetlerden eşit şekilde yararlanmalarını engelleyen ulaşım, dolaşım ve erişim sorunlarına ivedi çözüm getirilmesi.
 6. 2006 yılından beri gerekçesiz olarak kamuya yapılmayan yüzde dörtlük engelli istihdamın acilen yapılması ve sağlık kurulu raporu nedeni ile istihdam edilemeyen engellilere de asgari ücret düzeyinde nakdi yardım sağlanması.
 7. Özel bakıma gereksinimleri olan Engellilerin ailelerinin maddi durumuna bakılmaksızın bakıcılarına asgari ücret düzeyinde maaş bağlanması.
 8. K.K.T.C. Meclisi’nden geçen B.M. Engelli Hakları Bildirgesi’nin acilen uygulanması için gerekli tüzüklerin ivedilikle çıkarılması.
 9. Yaşamlarını nakdi yardımla sürdüren engellilere elektrik, su ve telefon gibi muafiyetlerin acilen sağlanması.
 10. İlçe merkezlerinde bulunan özel eğitim okullarına ve/veya kaynak sınıflara ve/veya kaynaştırılmış eğitime devam eden engelli çocukların tamamının ulaşımlarını sağlayacak servislerin konulması ve servislerde bakıcı olması.
 11. Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu girişimleri ile Türkiye Kızılay’ından alınıp devlet eliyle hizmete açılan Girne Karakum’daki 18 yaş üstü Engelliler Rehabilitasyon Merkezi’nin yanında bulunan alana Engelli Tatil Köyü yapılmasının sağlanması.
 12. Bakanlar Kurulu Kararı ile 1985 yılında Kıbrıs Türk Görmezler Derneği ile Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği’ne tahsis edilen merkez bina ve okul arsalarının bir an önce tapularının verilmesi.
 13. Kıbrıs Türk Görmezler Derneği tarafından inşa edilecek olan tam donanımlı göz hastanesi için devlet tarafından uygun görülecek bir yerin geciktirilmeden tahsis edilmesi.
 14. Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonuna bağlı Kıbrıs Türk Zihinsel Engelliler Derneği Umut Otizm ve Engelli Aileleri Dayanışma Derneklerine yer veya bina tahsis edilmesi için acilen gereğinin yapılması.
 15. Engellilerin sorunlarını gerçek anlamda çözecek olan,engellileri koruma rehabilite ve istihdam yasası altında oluşturulan engelliler komitesinin koordinatör bakanlık; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde en az 2 ayda bir toplanmasının acilen sağlanması.

10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası Kutlanıyor

     Engelliler  İş ve Aş İstiyor;

10.05.2021

     17 Nisan 1976 yılında kurulan Kıbrıs Türk Görmezler Derneği ile KKTC’de başlayan engelli hariketleri 45. Yılını doldurmuştur.

     13 Mayıs 1985 yılında kurulan Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu ile iş ve güçbirliği yapan Kıbrıs Türk Görmezler Derneği,Kıbrıs Türk Zihinsel Engelliler Derneği,Engelli Aileleri Dayanışma Derneği,Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği ve Umut Otizm Dernekleri’nin engelli hariketleri de 36.yılını doldurmuştur.

KKTC’de yaşayan 6000  civarında engellinin topluma kazandırılmaları için hertürlü sosyal ve ekonomik çalışmaları ile ön plana çıkan dernekler bugüne kadar özverili etkin çalışmaları ile birçok başarılı işlere imza atmış bulunmaktadırlar.

     23 Kasım 1993 yılında büyük bir engelli hariketi ile yasallaştırmış olduğumuz engellileri koruma,rehabilite ve istihdam yasası ile bugüne kadar kamu ve özel sektörde toplamda 800 engelli kardeşimize istihdam iş olanağı sağladık.5000’in üzerinde engelli kardeşimize nakdi yardım alma olanağı sağladık.Fakat ne istihdamda,nede nakdi yardımlar konusunda istediğimiz noktaya halen gelemediğimizi üzülerek görmekteyiz.İnsanca yaşam kavgamızda halen daha çok gerilerde olduğumuzu, Avrupa standartlarının çok altında olduğumuzu üzülerek görmekteyiz. 660 engellimiz iş ve aş beklemektedir. 2006 yılından beri kamuda tek bir engellinin istihdam edilmemesi  bizi yönetenlerin acizliği ve ayıbı olduğunu görmekteyiz.

Nakdi yardımlar konusunda günün koşullarına göre sosyal devlet anlayışından uzak,engellilere reva görülen nakdi yardımlar günümüz kurallarına göre yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

     Ulaşım,dolaşım ve erişimde KKTC olarak topyökün sınıfta kaldığımızı görmekteyiz.

     Özel Eğitim konusunda bugüne kadar özel eğitim yasasını çıkaramamızda özel eğitim konusunda da ülke olarak sınıfta kaldığımızı görebiliyoruz.Kısacası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan engelli kardeşlerimiz bugüne kadar üvey evlat muamelesi gördüğünü yapılan icraatlarla görüyoruz.Bir engellinin sağlık kurumuna girip rapor alması bile büyük bir işgence olduğunu ve söz konusu raporların üç aya kadar zor çıktığını görüyoruz.2014 yılında Lefkoşa sınırları içinde temeli atılan engelsiz yaşam evinin 6 yıldır tamamlanamadığını ve söz konusu bu projenin arzu edilen 48 yataklı projeden 30 yatağa düşürüldüğünü ve bu proje üzerinde bilgilerimiz  dışında oyunlar oynandığını büyük bir üzüntüyle gözlemlemekteyiz.Kamuoyuna saygı ile açıklanır.

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı

                  Derviş YÜCETÜRK