09/05/2014

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu’nun 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası Münasebeti ile
Devlet ve Hükümet Yetkilileri’nden Beklentileri:

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Yönetim Kurulu’nun almış olduğu bir kararla aşağıda aynen belirtilen 11 maddelik istem
 paketini kamuoyu önünde Devlet ve Hükümet Yetkilileri’ne bir kez daha aktarmayı görev saymaktadır.

1. KKTC Meclisi’nde bulunan ve kadık olmuş  Özel Eğitim Yasa Tasarı’nın yeniden güncelleştirilerek Meclis’te yasallaşmasının
 sağlanması.

2. Meclis Başkanlığı’nca resmi gazetede yayınlanarak halkın görüşüne sunulmuş olan kadık olmuş yeni Dernekler Yasa
 Tasarısı’nın güncelleştirilerek Meclis Genel Kurulu’na sunularak  yasallaşmasının sağlanması.

3. Engellileri Koruma,Rehabilite ve istihdam Yasası altında mevcut olan Derecelendirme Tüzük’ü,İş koşulları ve Nakdi
Yardımlar Tüzük’ü’Hak ve Ödevler Tüzükleri’nin iyileştirilmesi ve tadail edilen yasayla ilgili diğer Tüzüklerin acilen çıkarılması.

4. Federasyon girişimleri ile Türkiye Kızılayı’ndan alınıp devlet eliyle hizmete açılan Girne Karakum’daki 18 yaş üstü
Engelliler Rehabilitasyon Merkezi’nin yanında bulunan  alana  Engelli Tatil Köyü yapılmasının sağlanması

5. İlçe merkezlerinde bulunan özel eğitim okullarına ve/veya kaynak sınıflara ve/veya kaynaştırılmış eğitime devam eden engelli
 çocukların ulaşımlarını sağlayacak servislerin konulması, servis konulamayacak durumlarda ise aileye bireysel ulaşımları
için katkı sağlanması. Servislerde bakıcı olması.

6. Engelli istihdamlarına öncelik, nicelik verilmesi ve mevcut bekleyenleri göz önünde bulunduran kıstaslarda kesintisiz devam edilmesi.

7. Engelli yurttaşlarımızın kamuya açık alanlarda ve kamuya yönelik hizmetlerden eşit şekilde yararlanmalarını engelleyen
ulaşım, dolaşım ve erişim sorunlarına ivedi çözüm getirilmesi

8. K.K.T.C. Meclisi’nden geçen B.M. Engelli Hakları Bildirgesi’nin acilen uygulanması için gerekli tüzüklerin ivedilikle  çıkarılması.

9. Yaşamlarını nakdi yardım ve/veya sosyal yardımla sürdüren engellilerin yaşamlarını kolaylaştıracak önlemlerin
 alınarak devlet tarafından sağlanan elektirik, su ve benzeri yaşamsal katkıların karşılanmasından muaf tutulmaları.

10. 18 Yaş Üstü Engelliler Rehabilitasyon Merkezleri’ne ve kurulacak olan Engelsiz Yaşam Evlerine devlet tarafından
ihtiyaç duyulan gerekli eleman ve maddi katkının acilen sağlanması.

11. Bakanlar Kurulu kararı ile 1985 yılında Kıbrıs Türk Görmezler Derneği ile Spastikleri Koruma Cemiyeti’ne tahsis edilen
merkez bina ve okul arsalarının bir an önce acilen tapularının verilmesi.

 

 

 

                                                                                                   Derviş YÜCETÜRK
                                                                                   
K. T. Engelliler Federasyonu Başkanı
 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  | Derneğimiz|| Bağışlar

| Duyurular || Doğal Görme Engelli Üyeler || Sempatizan Üyeler |

| Ana Sayfa | | Ulaşım | | E-Mail | | Arşiv | | Haber |

 

 

Design, maintained and hosted by  Kibris.Net