03/12/2016

 

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Yönetim Kurulu’nun almış olduğu bir kararla aşağıda aynen belirtilen 14  maddelik istem paketini Devlet ve Hükümet Yetkilileri’ne bir kez daha aktarmayı görev saymaktadır.

1)Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde engellilerin genel sorunlarını çözecek engelliler dairesinin acilen kurulması.

2) 23/05/2016 tarihinde resmi gazetede yayınlanıp fiilen yürürlüğe giren yeni dernekler yasasının hayır kurumu sıfatı taşıyan dernekleri de kapsayacak şekilde acilen tadil edilmesi ve 2/05/1888 yılında İngiliz idaresi tarafından yürürlüğe giren mevcut hayır kurumlarının koruma yasasının iptal edilmesi.

3)  Özel eğitim sorunlarının acilen çözülebilmesi için mevcut milli eğitim yasası altında gerekli düzenlemeler yapılarak  özel eğitim tüzüğü hazırlanarak bakanlar kurulundan geçirilmesinin sağlanması.

4 )Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam Yasası altında mevcut olan Derecelendirme Tüzük’ü, İş koşulları ve Nakdi Yardımlar Tüzük’ü ile Hak ve Ödevler Tüzükleri’nin iyileştirilmesi.

5 )  Engelli istihdamlarına öncelik, nicelik verilmesi ve mevcut bekleyenleri göz önünde bulunduran kıstaslarda kesintisiz devam edilmesi.

6 )18 Yaş Üstü Engelliler Rehabilitasyon Merkezleri’ne ve 2017 de açılacak olan  Engelsiz Yaşam Evine devlet tarafından ihtiyaç duyulan  kadrolarla ilgili yeni hazırlanacak olan bütçede kadrolara ödenek sağlanması.

 7)  İlçe merkezlerinde bulunan özel eğitim okullarına ve/veya kaynak sınıflara ve/veya kaynaştırılmış eğitime devam eden engelli çocukların tamamının ulaşımlarını sağlayacak  servislerin  konulması ve servislerde  bakıcı  olması.

8) Engelli yurttaşlarımızın kamuya açık alanlarda ve kamuya yönelik hizmetlerden eşit şekilde yararlanmalarını engelleyen ulaşım, dolaşım ve erişim sorunlarına ivedi çözüm getirilmesi.

9  )K.K.T.C. Meclisi’nden geçen B.M. Engelli Hakları Bildirgesi’nin acilen uygulanması için gerekli tüzüklerin ivedilikle  çıkarılması.

10)  Yaşamlarını nakdi yardım ve/veya sosyal yardımla sürdüren engellilerin yaşamlarını kolaylaştıracak önlemlerin alınarak devlet tarafından sağlanan elektrik, su ve benzeri yaşamsal katkıların karşılanmasından muaf tutulmaları ve özel bakıma gereksinimleri olan Engellilerin ailelerinin maddi durumuna bakılmaksızın bakıcılarına asgari ücret düzeyinde maaş bağlanması.

11)  28 Nisan 2014 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmış olan gümrük muafiyeti tüzüğünde  tadilat yapılarak Ortopedik Engellilere verilen kdv. ve seyrüsefer muafiyet ayrıcalıklarının diğer engellilere de sağlanması hususunda acilen gereğinin yapılması.

12 )Federasyon girişimleri ile Türkiye Kızılay’ından alınıp devlet eliyle hizmete açılan Girne Karakum’daki 18 yaş üstü Engelliler Rehabilitasyon Merkezi’nin yanında bulunan  alana  Engelli Tatil Köyü yapılması’nın sağlanması.

 13 ) Bakanlar Kurulu kararı ile 1985 yılında Kıbrıs Türk Görmezler Derneği ile Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği’ne tahsis edilen merkez bina ve okul arsaları’nın bir an önce tapuları’nın verilmesi

14) Kıbrıs Türk Görmezler Derneği tarafından inşaa edilecek olan tam donanımlı göz hastanesi için acilen uygun bir yer tahsis edilmesi.

 

                                                                                              

                                                                                        Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu

                                                                                         Ve Kıbrıs Türk Görmezler Derneği

                                                                                                               Başkanı

                                                                                                      Derviş YÜCETÜRK

 

 

 

 

 

   

 
 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  | Derneğimiz|| Bağışlar

| Duyurular || Doğal Görme Engelli Üyeler || Sempatizan Üyeler |

| Ana Sayfa | | Ulaşım | | E-Mail | | Arşiv | | Haber |

 

 

Design, maintained and hosted by  Kibris.Net