K.T. ENGELLİLER FEDERASYONU DÜNYA ENGELLİLER HAFTASI BASIN TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

 10.05.2010

10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası münasebeti ile K.T.Engelliler Federasyonuna bağlı K.T.Görmezler Derneği, K.T. Zihinsel Engelliler Derneği, K.T. Bedensel Engelliler Derneği, Spastikleri Koruma Cemiyeti K.T. İşitme Konuşma Engelliler Derneği ve K.T. Ortobetik Özürlüler Dernekleri 10 Mayıs Pazartesi günü MehmetAli Tatlıyay Eğitim-Kültür salonunda ortak bir basın toplantısı gerçekleştirmişlerdir.

Basın medyanın yoğun katılımıyla gerçekleşen basın toplantısında açılış konuşmasını yapan K.T. Görmezler Derneği ve K.T.Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk haftanın önem ve anlamını belirterek ülkemizde yaşayan 4,135 engellinin her türlü ekonomik sorunlarına değinerek devlet yetkililerinin dikkatlerini çekmeye çalışmıştır. Basın toplantısında aşağıda tamamı verilen 12 maddelik istem paketi üzerinde tüm dernek başkan ve yetkilileri açılımlı konuşmaları ile sorunların çözümü yönünde yetkililerin dikkatlerini çekerek sosyal bir devletin soysallığı o ülkede engelli insanına gösterilecek ilgi derecesinde olduğunu bir kez daha anımsattılar.

K.K.T.C Engelli Dernekleri'nin Devlet ve Hükümet Yetkilileri'nden Beklentileri:


K.T.Engelliler Federasyonu’na bağlı K.T.Görmezler Derneği, K.T.İşitme-Konuşma Engelliler Derneği, K.T.Bedensel Engelliler Derneği, Spastikleri Koruma Cemiyeti, K.T.Zihinsel Engelliler Derneği ve kardeş kuruluş K.T.Ortopedik Özürlüler Derneğinin 21.04.2010 tarihinde gerçekleştirdikleri toplantıda almış oldukları ortak kararla aşağıda aynen belirtilen 12 maddelik istem paketini kamuoyu önünde Devlet ve Hükümet yetkililerine aktarmayı kararlaştırmışlardır.


1. Hazırlanmış olan özel eğitim yasa tasarısının sivil toplum örgütlerinin vermiş olduğu görüşleri de içerecek şekilde acilen bakanlar kurulundan geçirilerek, yasallaşması için ivedilikle meclise sevk edilmesi.

2. Meclis Başkanlığı'nca resmi gazetede yayınlanarak halkın görüşüne sunulmuş olan yeni dernekler yasa tasarısının ivedilikle meclis genel kuruluna sunularak yasallaşmasının sağlanması.

3. Özürlüleri koruma rehabilite ve istihdam yasası ile tüzüklerinin günün koşullarına uygun hale getirilerek acilen tadilatlarının yapılması.

4. Federasyon girişimleriyle Türkiye Kızılayı’ndan alınıp , devlet eliyle hizmete açılan Girne Karakumdaki 18 yaş üstü engelliler rehabilitasyon merkezinin tüm Ada çapındaki engellilere kesintisiz 24 saat hizmet verebilmesini sağlayacak koşulların sağlanması.

5. Engellilik kriterlerinin belirlenmesinde şeffaflığı sağlayacak yeni bir değerlendirme tüzüğünün oluşturulması.

6. İlçe merkezlerinde bulunan özel eğitim okullarına ve/veya kaynak sınıflara ve/veya kaynaştırılmış eğitime devam Eden engelli çocukların ulaşımlarını sağlayacak servislerin konulması, servis konulamayacak durumlarda ise bu kişilerin barına bilecekleri yatılı bölümlerin oluşturulması ve/veya aileye bireysel ulaşımları için katkı sağlanması.

7. Özürlü istihdamlarına öncelik, nicelik ve mevcut bekleyenleri göz önün de bulunduran kıstaslarla kesintisiz devam edilmesi.

8. Engelli yurttaşlarımızın kamuya açık alanlardan ve kamuya yönelik hizmetlerden eşit şekilde yararlanmalarını engelleyen ulaşım, dolaşım ve erişim sorunlarına ivedi çözüm getirilmesi.

9. Birleşmiş Milletler özürlü hakları bildirgesinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti meclisince de kabulünün sağlanması.

10.Yaşamlarını nakdi yardım ve/veya sosyal yardımla sürdüren özürlülerin yaşamlarını kolaylaştıracak önlemlerin alınarak devlet tarafından sağlanan elektrik, su ve benzeri yaşamsal katkıların karşılanmasından muaf tutulmaları.

11.Toplu taşıma araçlarından yararlanamayan özürlülerin gümrük muafiyeti, KDV, fon ve harçlardan muaf olarak kendi kullanımlarına uygun motorlu araç ithal hakkı sağlanması.

12.İşitme-Konuşma Engelliler için mevcut TV kanallarında özel haber programlarının hazırlanıp yayınlanmasının teşvik edilmesi.K.T.Engelliler Federasyonu

Başkanı

Derviş Yücetürk
 

<< Geri


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  | Derneğimiz|| Bağışlar

| Duyurular || Doğal Görme Engelli Üyeler || Sempatizan Üyeler |

| Ana Sayfa | | Ulaşım | | E-Mail | | Arşiv | | Haber |

 

 

Design, maintained and hosting by  Kibris.Net