K.T. ENGELLİLER FEDERASYONU YÖNETİM KURULU DÜNYA ENGELLİLER
DAYANIŞMA GÜNÜ MÜNASEBETİ İLE SN. BAŞBAKAN DR. DERVİŞ EROĞLU
VE İLGİLİ BAKANLARLA GÖRÜŞTÜLER  

K.T.Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk ve yönetim kurulu üyeleri seçkin bir heyetle 3 Aralık Dünya Engelliler Dayanışma günü münasebeti ile sırayla Sn. Başbakanımız Dr. Derviş Eroğlu'na, Sn. Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanımız Kemal Dürüst'e, Sn. Sağlık Bakanımız Dr.Ahmet Kaşif'e ve Sn. Koordinatör Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız TürkayTokel'e ayrı ayrı nezaket ziyaretlerinde bulunularak engellilerin sosyal ve ekonomik sorunları dile getirerek çözümü yönünden destek istemiş ve federasyon tarafından hazırlanan 12 maddelik engelli istem paketi kendilerine sunulmuştur.Kamuoyuna saygı ile açıklanır.

K.T.Engelliler Federasyonu Başkanı
Derviş YÜCETÜRK  03/12/2009

K.T.Engelliler Federasyonu'nun Devlet Ve Hükümet Yetkileri'nden
Beklentileri:


K.T.Engelliler Federasyonu Yönetim Kurulu almış olduğu bir kararla aşağıda
aynen belirtilen 12 maddelik istem paketini kamuoyu önünde Devlet ve Hükümet
yetkililerine bir kez daha aktarmayı görev saymaktadır.

1. Özel eğitim yasa tasarısıyla ilgili sivil toplum örgütlerinin de
önerileri alınarak ivedilikle meclise sevk edilmesi.
A)Özel eğitimde gereksinimi olan çocuklarımıza, çağdaşlarına sağlanan
imkanların eksiksiz sağlanması.
B)Özel eğitimde başarılı olmuş ülkelerin bu konudaki çağdaş normlarının
ülkemizce de örnek alınması ve uygulamaya konulması.
C)Özel eğitim veren devlet okullarının tam gün ve yeterli hizmet
vermelerinin
sağlanması.

2. Özürlüleri koruma, rehabilite ve istihdam yasasının nakdi yardımlar
tüzüğü gereği 18 yaş altı engellilere verilen asgari ücretin %50 oranındaki
katkının %70'e yükseltilmesi ve 18 yaş üstü engellilerin asgari ücretin %60
oranındaki katkının DA %80'e yükseltilmesi için gerekenin acilen yapılması.

3. Federasyon girişimleriyle Türkiye Kızılayın Dan alınıp , devlet
eliyle hizmete açılan Girne Karakum DA ki 18 yaş üstü engelliler
rehabilitasyon merkezinin sadece gündüz değil yatılı olarak DA yaşam boyu
rehabilitasyon hizmeti verebilmesi için gerekli düzenlemenin bir an önce
acilen yapılması


4. Özürlüleri koruma , rehabilite ve istihdam yasası gereği, devlet
kadrolarında %4 oranında engelli istihdamının süratle devamının sağlanması .

5. Özürlüleri koruma rehabilite ve istihdam yasası ile istihdam edilmiş
veya istihdam edilecek olan engellilerin, kadro barem ve emeklilik
haklarının ayrı bir statüde tutulmaları.

6. Özürlüleri koruma rehabilite ve istihdam yasasına uygun olarak
engellilerin sosyal ve ekonomik açıdan yaşamlarını kolaylaştıracak istikrar
fonu ve gümrüksüz araba ithali, gelir vergisi ve elektirik muafiyeti
sağlanması.

7. Sürekli bakım ve refakatçi gerektiren engelli çocuk , eş veya
ebeveynlerden dolayı çalışamaz duruma gelen özürlü aile bireylerine çağdaş
ülkelerde olduğu gibi bakım ödeneği sağlanması.

8. Toplumsal duyarlılığı sömüren derneklerin türemesini engelleyici
yürütülen faaliyetlerin toplum tarafından sağlıklı ve şeffaf bir şekilde
izlenebilir ve denetlenebilirliğini sağlayacak çağdaş bir dernekler
yasasının çıkartılması.

9. Engelli yurttaşlarımızın kamuya açık alanlardan ve kamuya yönelik
hizmetlerden eşit şekilde yararlanmalarını engelleyen ulaşım, dolaşım, ve
erişim sorunlarına ivedi çözüm getirilmesi.
10.Özel eğitim veren engelli okulların yurt bölümlerinin bir an önce
açılması için gerekli kararların verilmesi.

11.İşitme-Konuşma Engelliler için haftada bir olmak üzere B.R.T.K'den özel
haber programlarının hazırlanıp yayınlanması.

12.Özürlüleri Koruma Rehabilite ve İstihdam Yasası ile ilgili Çalışma Ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde iki ayda bir toplanması gereken
komitenin en AZ ayda bir defa toplanması için gereğinin yapılması.


Derviş Yücetürk
K.T. Engelliler Federasyon Başkanı

 


<<Geri


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  | Derneğimiz|| Bağışlar

| Duyurular || Doğal Görme Engelli Üyeler || Sempatizan Üyeler |

| Ana Sayfa | | Ulaşım | | E-Mail | | Arşiv | | Haber |

 

 

Design, maintained and hosting by  Kibris.Net