KIBRIS TÜRK ENGELLİLER FEDERASYONU BAŞKAN VE YETKİLİLERİ 10 - 16 MAYIS ENGELLİLER HAFTASI MÜNASEBETİYLE DEVLET YETKİLİLERİYLE CİDDİ GÖRÜŞMELERDE BULUNULDU.

       

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu ve federasyona bağlı dernek başkan ve
yetkililerinden oluşan seçkin bir heyetle başta Cumhurbaşkanı olmak üzere
Meclis Başkanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Milli Eğitim Gençlik ve
Spor Bakanı ve daha birçok ilgili yetkiliyle yapılan çok ciddi, anlamlı
görüşmeler çerçevesinde engellilerin sosyal ve ekonomik sorunları dile
getirilirken, yıllardır çözümlenemeyen aşağıda verilen 15 maddelik istem
paketi tüm devlet yetkililerine olduğu gibi KKTC meclisinde bulunan tüm
milletvekillerine de elden iletilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla
açıklanır.
Derviş Yücetürk
Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı

K.T. Engelliler Federasyonu'nun Devlet ve Hükümet Yetkilileri'nden
Beklentileri:
K.T. Engelliler Federasyonu Yönetim Kurulunun almış olduğu bir kararla
aşağıda aynen belirtilen 15 maddelik istem paketini kamuoyu önünde Devlet
ve Hükümet yetkililerine bir kez daha aktarmayı görev saymaktadır.
1. Bakanlar Kurulu tarafından onaylanıp meclise gönderilen Özel Eğitim
Yasa Tasarısının ivedilikle meclis genel kuruluna sunularak
yasallaşmasının sağlanması.
2. Meclis Başkanlığı'nca resmi gazetede yayınlanarak halkın görüşüne
sunulmuş olan yeni dernekler yasa tasarısının ivedilikle meclis genel
kuruluna sunularak yasallaşmasının sağlanması.
3. Özürlüleri Koruma Rehabilite ve İstihdam Yasası ile tüzüklerinin günün
koşullarına uygun hale getirilerek acilen tadilatlarının yapılması.
4. Federasyon girişimleri ile Türkiye Kızılay'ından alınıp devlet eliyle
hizmete açılan Girne Karakum'daki 18 yaş üstü Engelliler Rehabilitasyon
Merkezi'nin tüm ada çapındaki engellilere kesintisiz 24 saat hizmet
verebilmesini sağlayacak koşulların sağlanması.
5. Engelli kriterlerinin belirlenmesinde şeffaflığı sağlayacak yeni bir
değerlendirme tüzüğünün oluşturulması.
6. İlçe merkezlerinde bulunan özel eğitim okullarına ve/veya kaynak
sınıflara ve/veya kaynaştırılmış eğitime devam eden engelli çocukların
ulaşımlarını sağlayacak servislerin konulması, servis konulamayacak
durumlarda ise bu kişilerin barınabilecekleri yatılı bölümlerin
oluşturulması ve/veya aileye bireyse ulaşımları için katkı sağlanması.
7. Engelli istihdamlarına öncelik, nicelik ve mevcut bekleyenleri göz
önünde bulunduran kıstaslarda kesintisiz devam edilmesi.
8. Engelli yurttaşlarımızın kamuya açık alanlarda ve kamuya yönelik
hizmetlerden eşit şekilde yararlanmalarını engelleyen ulaşım, dolaşım ve
erişim sorunlarına ivedi çözüm getirilmesi.
9. K.K.T.C. meclisinden geçen B.M. Engelli Hakları bildirgesinin acilen
uygulanmasının sağlanması.
10. Yaşamlarının nakli yardım ve/veya sosyal yardımla sürdüren
engellilerin yaşamlarını kolaylaştıracak önlemlerin alınarak devlet
tarafından sağlanan elektrik, su ve benzeri yaşamsal katkıların
karşılanmasından muaf tutulmaları.
11. Toplu taşıma araçlarından yararlanamayan engellilerin gümrük
muafiyeti, KDV, fon ve araçlardan muaf olarak kendi kullanımlarına uygun
motorlu araç ithal hakkı sağlanması.
12. K.T. Engelliler Federasyonu'nun almış olduğu kararla Lefkoşa'da
kurulacak olan 18 yaş üstü yaşam boyu rehabilitasyon merkezine devlet
tarafından gerekli eleman ve maddi katkının acilen sağlanması.
13. Bakanlar Kurulu kararı ile 1985 yılında K.T. Görmezler Derneği ile
Spastikleri Koruma Cemiyeti'ne tahsis edilen merkez bina ve okul
arsalarının bir an önce acilen tapularının verilmesi.
14. İşitme - Konuşma engellileri için mevcut TV kanallarında özel haber
programlarının hazırlanıp yayınlanmasının teşvik edilmesi.
15. Zaman içinde engelli konumuna düşen insanlarımızın, belli bir süre
sonra belli bir nedenden dolayı maaşları durdurulan engellilerimizin,
Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından verilen hastane kartlarının hastanede
geçerliliğinin sağlanması.


     Derviş Yücetürk
K.T. Engelliler Federasyonu Başkanı

<<Geri

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  | Derneğimiz|| Bağışlar

| Duyurular || Doğal Görme Engelli Üyeler || Sempatizan Üyeler |

| Ana Sayfa | | Ulaşım | | E-Mail | | Arşiv | | Haber |

 

 

Design, maintained and hosted by  Kibris.Net