14 Maddelik İstem Paketi

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk ve Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Sayın Başbakan Tufan Erhurman, Sayın Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ve Sayın Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zekir Çeler ile 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle anlamlı görüşmeler yaparak engellilerin genel sorunlarını içeren 14 maddelik istem paketi sunulmuştur.

 

Cumhurbaşkanı Mustafa AKINCI

Başbakan Tufan ERHURMAN

Meclis Başkanı  Teberrüken ULUÇAY

Meclis Başkanı  Teberrüken ULUÇAY

 

         Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Yönetim Kurulu’nun almış olduğu bir kararla aşağıda aynen belirtilen 14 maddelik istem paketini Devlet ve Hükümet Yetkilileri’ne bir kez daha aktarmayı görev saymaktadır.

1.       Engellilerin genel sorunlarını çözecek engelliler dairesinin acilen kurulması.

2.       Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam Yasası altında mevcut olan Derecelendirme Tüzük’ü, İş koşulları ve Nakdi Yardımlar Tüzük’ü ile Hak ve Ödevler Tüzükleri’nin iyileştirilmesi.

3.       Sağlık kurulu raporu ile hiçbir zaman istihdam edilemeyeceği gerçekleşen engellilere asgari ücret üzerinden maaş verilmesi.

4.       Özel eğitim yasası ve tüzüklerini acilen hazırlanıp Meclis’ten çıkarılması.

5.       18 Yaş Üstü Engelliler Rehabilitasyon Merkezleri’ne ve önümüzdeki aylarda açılacak olan  Engelsiz Yaşam Evine devlet tarafından ihtiyaç duyulan  kadrolarla ilgili gerekli çalışmaların acilen tamamlanması ve gerekli yasaların yapılması.

6.        Yaşamlarını nakdi  yardımla sürdüren engellilere  elektrik ,su ve telefon gibi  muafiyetlerin acilen sağlanması.

7.       Özel bakıma gereksinimleri olan Engellilerin ailelerinin maddi durumuna bakılmaksızın bakıcılarına asgari ücret düzeyinde maaş bağlanması.

8.       İlçe merkezlerinde bulunan özel eğitim okullarına ve/veya kaynak sınıflara ve/veya kaynaştırılmış eğitime devam eden engelli çocukların tamamının ulaşımlarını sağlayacak  servislerin  konulması ve servislerde  bakıcı  olması.

9.       Engelli yurttaşlarımızın kamuya açık alanlarda ve kamuya yönelik hizmetlerden eşit şekilde yararlanmalarını engelleyen ulaşım, dolaşım ve erişim sorunlarına ivedi çözüm getirilmesi.

10.   K.K.T.C. Meclisi’nden geçen B.M. Engelli Hakları Bildirgesi’nin acilen uygulanması için gerekli tüzüklerin ivedilikle  çıkarılması.

11.   28 Nisan 2014 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmış olan gümrük muafiyeti yasa ve tüzüğünde  tadilat yapılarak Ortopedik Engellilere verilen kdv. ve seyrüsefer muafiyet ayrıcalıklarının diğer engellilere de sağlanması hususunda acilen gereğinin yapılması.

12.   Federasyon girişimleri ile Türkiye Kızılay’ından alınıp devlet eliyle hizmete açılan Girne Karakum’daki 18 yaş üstü Engelliler Rehabilitasyon Merkezi’nin yanında bulunan  alana  Engelli Tatil Köyü yapılmasının sağlanması.

13.   Bakanlar Kurulu kararı ile 1985 yılında Kıbrıs Türk Görmezler Derneği ile Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği’ne tahsis edilen merkez bina ve okul arsalarının bir an önce tapularının verilmesi.

14.   Kıbrıs Türk Görmezler Derneği tarafından inşaa edilecek olan tam donanımlı göz hastanesi için asker tarafından  uygun görülen bir yer tahsis edilmesi.

 

 

                                                                                   Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu  Başkanı

 

                                                                                                         Derviş YÜCETÜRK