Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk ve beraberindeki seçkin heyet, 10-16 Mayıs 2015 engelliler haftası münasebetiyle, Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı, Başbakan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Sağlık bakanı, Maliye Bakanı, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı ve Lefkoşa Türk Belediye Başkanı'nı ziyaret ederek engellilerin sorunlarını içeren 11 maddelik istem paketini sunmuştur.

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk ve beraberindeki seçkin heyet, 10-16 Mayıs 2015 engelliler haftası münasebetiyle, Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı, Başbakan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Sağlık bakanı, Maliye Bakanı, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı ve Lefkoşa Türk Belediye Başkanı’nı ziyaret ederek engellilerin sorunlarını içeren 11 maddelik istem paketini sunmuştur.                                                       

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu’nun 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası Münasebeti ile Devlet ve Hükümet Yetkilileri’nden Beklentileri:

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Yönetim Kurulu’nun almış olduğu bir kararla aşağıda aynen belirtilen 11 maddelik istem paketini kamuoyu önünde Devlet ve Hükümet Yetkilileri’ne bir kez daha aktarmayı görev saymaktadır.

 1. 1. KKTC Meclisi’nde bulunan ve kadık olmuş Özel Eğitim Yasa Tasarı’nın yeniden güncelleştirilerek Meclis’te              yasallaşmasının sağlanması.
 2. 2. Bakanlar Kurulu tarafından onaylanıp, KKTC meclisine gönderilen yeni dernekler yasa tasarısının biran önce onaylanıp yasallaşmasının sağlanması.
 3. 3. Engellileri Koruma, Rehabilite ve istihdam Yasası altında mevcut olan Derecelendirme Tüzük’ü, İş koşulları ve Nakdi Yardımlar Tüzük’ü Hak ve Ödevler Tüzükleri’nin iyileştirilmesi ve tadil edilen yasayla ilgili diğer tüzüklerin acilen çıkarılması.
 4. 4. Federasyon girişimleri ile Türkiye Kızılay’ından alınıp devlet eliyle hizmete açılan Girne Kara kum’daki 18 yaş üstü Engelliler Rehabilitasyon Merkezi’nin yanında bulunan alana Engelli Tatil Köyü yapılmasının sağlanması
 5. 5.İlçe merkezlerinde bulunan özel eğitim okullarına ve/veya kaynak sınıflara ve/veya kaynaştırılmış eğitime devam eden engelli çocukların ulaşımlarını sağlayacak servislerin konulması, servis konulamayacak durumlarda ise aileye bireysel ulaşımları için katkı sağlanması. Servislerde bakıcı olması.
 6. 6. Engelli istihdamlarına öncelik, nicelik verilmesi ve mevcut bekleyenleri göz önünde bulunduran kıstaslarda kesintisiz devam edilmesi.
 7. 7.Engelli yurttaşlarımızın kamuya açık alanlarda ve kamuya yönelik hizmetlerden eşit şekilde yararlanmalarını engelleyen ulaşım, dolaşım ve erişim sorunlarına ivedi çözüm getirilmesi
 8. 8.K.K.T.C. Meclisi’nden geçen B.M. Engelli Hakları Bildirgesi’nin acilen uygulanması için gerekli tüzüklerin ivedilikle çıkarılması.
 9. 9.Yaşamlarını nakdi yardım ve/veya sosyal yardımla sürdüren engellilerin yaşamlarını kolaylaştıracak önlemlerin alınarak devlet tarafından sağlanan elektrik, su ve benzeri yaşamsal katkıların karşılanmasından muaf tutulmaları.
 10.  10. 18 Yaş Üstü Engelliler Rehabilitasyon Merkezleri’ne ve kurulacak olan Engelsiz Yaşam Evlerine devlet tarafından ihtiyaç duyulan gerekli eleman ve maddi katkının acilen sağlanması.
 11. 11. Bakanlar Kurulu kararı ile 1985 yılında Kıbrıs Türk Görmezler Derneği ile Spastikleri Koruma Cemiyeti’ne tahsis edilen merkez bina ve okul arsalarının bir an önce tapularının acilen verilebilmesi için gerekli yasal düzenlemelerinin yapılması.

                                                                                                                                                             

                                                                                  Derviş YÜCETÜRK
                                                                                    
K. T. Engelliler Federasyonu Başkanı