Kıbrıs Türk Görmezler Derneği 'nin 6 No’lu Yurt ve Misafirhane Yönetmeliği

04.05.2016

 

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu’nun 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası  Münasebeti ile Devlet ve Hükümet Yetkilileri’nden Beklentileri:

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Yönetim Kurulu’nun almış olduğu bir kararla aşağıda aynen belirtilen 11 maddelik istem paketini kamuoyu önünde Devlet ve Hükümet Yetkilileri’ne bir kez daha aktarmayı görev saymaktadır.

 

1  KKTC Meclisi’nde bulunan ve kadık olmuş Özel Eğitim Yasa Tasarı’sının yeniden güncelleştirilerek Meclis’te yasallaşması’nın sağlanması veya özel eğitim sorunları’nın acilen çözülebilmesi için mevcut milli eğitim yasası altında özel eğitim tüzüğü hazırlanarak bakanlar kurulundan geçirilmesinin sağlanması.

2  Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam Yasası altında mevcut olan Derecelendirme Tüzük’ü, İş koşulları ve Nakdi Yardımlar Tüzük’ü ile Hak ve Ödevler Tüzükleri’nin iyileştirilmesi. 

3    Engelli istihdamlarına öncelik, nicelik verilmesi ve mevcut bekleyenleri göz önünde bulunduran kıstaslarda kesintisiz devam edilmesi.

4  18 Yaş Üstü Engelliler Rehabilitasyon Merkezleri’ne ve kurulacak olan Engelsiz Yaşam Evlerine devlet tarafından ihtiyaç duyulan  gerekli eleman ve maddi katkı’nın acilen sağlanması.

 5  İlçe merkezlerinde bulunan özel eğitim okullarına ve/veya kaynak sınıflara ve/veya kaynaştırılmış eğitime devam eden engelli çocukların tamamı’nın ulaşımlarını sağlayacak  servislerin  konulması ve servislerde  bakıcı  olması.

6  Engelli yurttaşlarımızın kamuya açık alanlarda ve kamuya yönelik hizmetlerden eşit şekilde yararlanmalarını engelleyen ulaşım, dolaşım ve erişim sorunlarına ivedi çözüm getirilmesi.

7  K.K.T.C. Meclisi’nden geçen B.M. Engelli Hakları Bildirgesi’nin acilen uygulanması için gerekli tüzüklerin ivedilikle  çıkarılması.

8  Yaşamlarını nakdi yardım ve/veya sosyal yardımla sürdüren engellilerin yaşamlarını kolaylaştıracak önlemlerin alınarak devlet tarafından sağlanan elektirik, su ve benzeri yaşamsal katkıların karşılanmasın’dan muaf tutulmaları ve özel bakıma gereksinimleri olan Engellilerin aileleri’nin maddi durumuna bakılmaksızın bakıcılarına asgari ücret düzeyinde maaş bağlanması.

9   28 Nisan 2014 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmış olan gümrük muhafiyeti tüğünde tadilat yapılarak Ortopedik Engellilere verilen kdv. ve seyrüsefer muhafiyet ayrıcalıkları’nın diğer engellilere de sağlanması hususunda acilen gereği’nin yapılması.

10   Federasyon girişimleri ile Türkiye Kızılay’ından alınıp devlet eliyle hizmete açılan Girne Karakum’daki 18 yaş üstü Engelliler Rehabilitasyon Merkezi’nin yanında bulunan  alana  Engelli Tatil Köyü yapılması’nın sağlanması.

 11  Bakanlar Kurulu kararı ile 1985 yılında Kıbrıs Türk Görmezler Derneği ile Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği’ne tahsis edilen merkez bina ve okul arsaları’nın bir an önce tapuları’nın verilmesi.

 

 

 

                                                                                               DERVİŞ YÜCETÜRK

                                                                    Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı